คลองต้ายวิ่นเหอ (Grand Canal: 大运河) เส้นทางคมนาคมทางน้ำฝีมือมนุษย์ที่เชื่อมแม่น้ำ 5 แห่ง ประกอบด้วย แม่น้ำไห่เหอ แม่น้ำฮวงโห แม่น้ำหวยเหอ แม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำเฉียนถังเข้าด้วยกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2014 จากองค์การยูเนสโก


คลองต้ายวิ่นเหอ (Grand Canal: 大运河)
ภาพ: DZTV

คลองต้ายวิ่นเหอ (คลองต้ายุ่นเหอ) มีความยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร ถือเป็นคลองฝีมือมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลก เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของการคมนาคมในประเทศและมีบทบาทสำคัญในการรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบัน

ย้อนกลับไปในช่วงต้นของการสถาปนาราชวงศ์สุยขึ้นปกครองแผ่นดินจีน เส้นทางคมนาคมในแดนเจียงหนานเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองสายตรงเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้เข้าด้วยกันจึงเกิดขึ้นมา

เส้นทางน้ำเริ่มจากกรุงปักกิ่งและสิ้นสุดเมืองหางโจว การก่อสร้างอภิมหาคลองเริ่มในปี 587 โดยใช้เมืองลั่วหยางเป็นศูนย์กลางด้วยวิธีการเชื่อมเส้นทางธรรมชาติของแม่น้ำทั้ง 5 เข้าด้วยกัน ระยะเวลาการขุดเชื่อมคลอง 30 ปี ใช้แรงงานทาสและนักโทษกว่า 3.1 ล้านคน แรงงานกว่าครึ่งเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยและทำงานหนักเกินไป