เมืองเว้ (Hue: Huế) เมืองโบราณในจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ บริเวณเวียดนามตอนกลาง ในอดีตเว้เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศ ภายในเมืองเต็มไปด้วยโบราณสถานหลายแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


นครจักรพรรดิ (Imperial Enclosure)
ภาพ: Amenohi Travels

สถานที่ท่องเที่ยวในเว้
• นครจักรพรรดิ: พระราชวังป้อมปราการตั้งอยู่ในวงล้องกำแพงสูง 6 เมตร ยาว 2.5 กิโลเมตร สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ภายในแบ่งเป็นชั้นๆโดยมีแนวกำแพงกั้นเอาไว้ ชั้นในสุดเป็นสถานที่สำหรับจักรพรรดิและราชวงศ์เท่านั้นจึงเรียกว่านครต้องห้าม


สุสานจักรพรรดิมินห์มาง (Tomb of Minh Mang)
ภาพ: Vietnam Discovery

• สุสานจักรพรรดิมินห์มาง: อนุสรณ์สถานสุสานอุทิศแด่จักรพรรดิมินห์มางและมเหสี สุสานสร้างขึ้นอย่างโอ่อ่าภายใต้บรรยากาศร่มรื่นของธรรมชาติที่มีทั้งสวน บึงน้ำ ตำหนักและรูปปั้นเรียงรายคล้ายสุสานจักรพรรดิจีน

• สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก: สุสานของจักรพรรดิที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในราชวงศ์เหงียน จักรพรรดิตือดึ๊กทรงออกแบบสุสานแห่งนี้ขึ้นเองโดยใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ภายในบริเวณกว้างขวางเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความเป็นธรรมชาติทั้งบึงน้ำและพันธุ์ไม้ จักรพรรดิตือดึ๊กโปรดปราณที่นี่จึงมักใช้เวลาว่างมาพักผ่อนและเขียนกวี ส่วนที่เป็นสุสานนั้นจะอยู่ด้านในสุดซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพง สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก

• สุสานจักรพรรดิไคดิงห์: สุสานจักรพรรดิสร้างขึ้นโดยผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมระหว่างจีนกับตะวันตกเข้าด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านบนเป็นพระราชวังตกแต่งอย่างสวยงาม มีรูปปั้นสำริดพระเจ้าไคดิงห์ขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์