อู๋ซี (Wuxi: 无锡) เมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเมืองอู๋ซีถือได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของจีนอันเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เดิมเมืองมีชื่อว่า "โหย่วซี" (YouXi) แปลว่า "มีดีบุก" แต่ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น "อู๋ซี" แปลว่า "ไม่มีดีบุก" หลังจากที่มีการขุดดีบุกออกมาใช้จนหมด


หัตถ์พระใหญ่ (Hand of Buddha)
ภาพ: China Discovery

สถานที่ท่องเที่ยวในอู๋ซี
• พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ: พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดของจีนและใหญ่ที่สุดในโลก พระใหญ่หลิงซานประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบนเนินเขาหลิงซาน องค์พระมีความสูง 88 เมตร น้ำหนักกว่า 700 ตัน สร้างเสร็จเมื่อปี 1996 โดยหันหน้าออกไปทางทะเลสาบไท่หู พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ

• หัตถ์พระใหญ่: หัตถ์พระตั้งอยู่ถัดจากองค์พระหลิงซานต้าฝอไปทางขวา ฝ่ามือมีขนาดใหญ่สูงเกือบ 10 เมตรเรียกว่า "Five-Signets" ซึ่งเป็นแบบจำลองจากมือขวาของพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ มีสัญลักษณ์คล้ายตราธรรมจักรอยู่ตรงบริเวณกลางฝ่ามือ

• ทะเลสาบไท่หู: ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีนแต่ความงามนั้นเรียกได้ว่าไม่เป็นรองใคร ภายในอาณาบริเวณอันกว้างขวางของทะเลสาบมีเกาะกลางน้ำอยู่หลายสิบแห่ง กวีในสมัยโบราณเมื่อได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานกวีอันล้ำค่ามากมาย ทะเลสาบไท่หู


สวนจี้ชั่ง (Jichang Garden)
ภาพ: Garden Visit

• สวนจี้ชั่ง: สวนโบราณตั้งอยู่ในสวนซีฮุ่ยบนเขาฮุ่ยทางตะวันออก สวนจี้ชั่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน ในสวนมีทั้งส่วนที่เป็นสระน้ำ สวนป่าและสวนหิน ในอดีตจักรพรรดิเฉียนหลงโปรดสวนจี้ชั่งมากจึงรับสั่งให้สร้างสวนเลียนแบบสวนจี้ชั่งเอาไว้ในพระราชวังฤดูร้อน


ยอดเขาเจดีย์มังกร (Dragon Light Pagoda)
ภาพ: Stock Images

• ยอดเขาเจดีย์มังกร: เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมเจ็ดชั้นสูง 32 เมตร สร้างด้วยอิฐและไม้ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาซีซาน เดิมสร้างเพื่อเป็นวัดในสมัยราชวงศ์หมิงแต่ถูกเผาทำลายในสมัยราชวงศ์ชิงและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ด้านบนเจดีย์มังกรเป็นจุดที่ได้รับความนิยมในการชมทิวทัศน์ที่สวยงามทะเลสาบไท่หู