เมืองโจวจวง (Zhouzhuang: 周庄) เมืองโบราณในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองโจวจวงได้ชื่อว่า "เมืองแห่งสายน้ำ" (Zhouzhuang Water Town: 周庄水乡) ถูกขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" (Venice of the East)

เมืองโจวจวงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำที่สวยที่สุดของจีน อยู่ห่างจากเมืองซูโจวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 30 กิโลเมตร อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นแบบโบราณที่สร้างในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง

สถาปัตยกรรมในเมืองมีความเก่าแก่หลายร้อยปี แต่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอบรรยากาศจีนโบราณ บ้านเรือนบางส่วนดัดแปลงเป็นร้านขายสินค้าทีระลึก ร้านอาหารและร้านขายงานฝีมือของคนในท้องถิ่น

เมืองโจวจวงถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ภายในมีคลองเป็นทางเชื่อมถึงกัน มีเรือโดยสารแรงคนพายให้บริการนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพบ้านเรือนจากสองฟากฝั่งเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศคลาสสิกเอาไว้


วัดเฉวียนฝู (Quanfu Temple)
ภาพ: China Daily

• วัดเฉวียนฝู: วัดคู่เมืองโจวจวงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง วัดเฉวียนฝูมีรูปแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมจีนเข้ากับสายน้ำได้อย่างลงตัว วัดได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี 1995 เพื่อรองรับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของเมือง


บ้านเจ้าสัวเสิ่น (Shen's House)
ภาพ: Asian Historical Architecture

• บ้านเจ้าสัวเสิ่น: บ้านริมน้ำหลังใหญ่ของ "เสิ่นว่านซาน" พ่อค้าผู้ประสบความสำเร็จจากการค้า ภายในบ้านมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ชิง มีช่องเล็กๆไว้สำหรับคนให้ที่อยู่ชั้นบนมองเห็นห้องโถงด้านล่างเพื่อสอดส่องแขกผู้มาเยือน


วัดเฉิงซู (Chengxu Temple)
ภาพ: China Daily

• วัดเฉิงซู: อารามศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋า สร้างขึ้นระหว่างปี 1086-1093 โดยตลอดหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาได้มีการต่อเติมวัดจนมีขนาดใหญ่ แม้มรูปแบบสถาปัตยกรรมจะดูเรียบง่ายแต่มีความงดงามทำหเป็นอารามเต๋าที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง