กำแพงเมืองซีอาน (Xi’an City Wall: 西安城墙) กำแพงป้อมปราการโบราณขนาดใหญ่ล้อมรอบเขตเมืองเก่า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2008 กำแพงเมืองซีอานเป็นหนึ่งในกำแพงป้อมปราการที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกที่ยังคงเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นสถานที่แห่งแรกที่ควรไปสัมผัสเมื่อเดินทางมาเยือนซีอาน


กำแพงเมืองซีอาน (Xi’an City Wall: 西安城墙) เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
Viator

กำแพงเมืองซีอาน (ป้อมปราการแห่งซีอาน) สร้างขึ้นเมื่อปีที่ 3 ในสมัยจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) เพื่อเป็นแนวป้องกันเขตเมืองชั้นในตามคำแนะนำของนักบวชที่บอกให้สร้างกำแพงเมืองขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่กักเก็บเสบียงอาหารพร้อมกับเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพหลังจากที่เพิ่งสถาปนาราชวงศ์หมิงได้ไม่นาน

กำแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้มีประตูด้านละ 1 บาน ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีด้านละ 2 บานทำให้กำแพงเมืองมีลักษณะเหมือนเต่า ตัวกำแพงสูงประมาณ 12 เมตร ความยาวโดยรอบ 6,000 เมตร นอกกำแพงมีคูน้ำกว้าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร บนกำแพงมีป้อมปราการตั้งที่มุมกำแพงทั้งสี่และหอสังเกตการณ์อีกเกือบ 100 หลัง ส่วนที่ใต้กำแพงจะใช้เป็นหลุมหลบภัยของประชาชน

ซุ้มประตูนอก ตึกธนูและซุ้มประตูด้านในสามารถใช้ปิดล้อมเมื่อข้าศึกบุกรุกเข้ามาด้านในประตู ที่นี่จึงเป็นทั้งป้อมปราการและลานประหารที่แข็งแกร่ง ด้านบนกำแพงนอกจากป้อมปราการที่ตั้งอยู่เป็นระยะๆแล้วก็ยังมีทางเดินที่กว้างขวางให้เดินกันได้อย่างสบายโดยมีจักรยานให้นักท่องเที่ยวเช่าปั่นบนกำแพงด้วย