จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian'anmen Square: 天安门广场) จัตุรัสใจกลางกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัสตุรัสเทียนอันเหมินอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังต้องห้าม ในอดีตเคยเป็นลานชุมนุมประท้วงที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่


จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian'anmen Square: 天安门广场)
ภาพ: 忻州市

เทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ราว 440,000 ตารางเมตร สามารถจุผู้คนได้ถึง 1 ล้านคน ชื่อจัตุรัสมีความหมายว่า "ประตูแห่งสันติภาพสวรรค์"

เทียนอันเหมินสร้างเมื่อปี 1417 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของจีนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนของเหมาเจ๋อตุงซึ่งถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของโลก

สถานที่สำคัญรอบจัตุรัสเทียนอันเหมิน อาทิ "อนุสาวรีย์วีรชน" แท่งสูงๆสร้างจากหินแกรนิตสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าวีรชนที่สละชีพในเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์

"พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์" และ "พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติ" ตั้งอยู่ไม่ไกลกัน ภายในจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจีนซึ่งมีทั้งภาพถ่าย ภาพเขียน รวมทั้งความเป็นมาในการปฏิวัติระบอบการปกครองให้ได้ศึกษา

"สุสานประธานเหมา" สถานที่เก็บร่างไร้วิญญาณของ "เหมาเจ๋อตุง" ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่แผ่นดินจีน สุสานสร้างเสร็จในปี 1977 (หลังการอสัญกรรมของท่าน 1 ปี) โดยร่างของท่านถูกบรรจุอยู่ในโลงแก้วเพื่อให้ได้ทำความเคารพ