ม่านประเพณี (Butterfly Lovers: 梁山伯与祝英台) วรรณกรรมคลาสสิกที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสี่ตำนานความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน มีการนำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์ ภาพยนตร์และบทละครในการแสดงอุปรากรจีน


ม่านประเพณี (ตำนานรักกระบี่ผีเสื้อ: Butterfly Lovers: 梁山伯与祝英台)

ม่านประเพณีเป็นนิทานพื้นบ้านที่ถูกเล่าต่อๆกันมา รู้จักในอีกชื่อว่า "ตำนานรักกระบี่ผีเสื้อ" (คู่รักผีเสื้อ) คาดกันว่าเรื่องราวนี้น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก ต่อมาจึงได้รับการบันทึกเรื่องราวอย่างเป็นทางการในภายหลัง

บ้างว่าม่านประเพณีเป็นตำนานชีวิตของ "ขุนศึกเทียนผง" หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า "ตือโป๊ยก่าย" ผู้ซึ่งกระทำความผิดบนสวรรค์จนต้องลงรับรับโทษโดยการไปเกิดเป็นมนุษย์และเผชิญพิษรักพันชาติ

สำหรับเรื่องราวในม่านประเพณีจะกล่าวถึงความรักอันบริสุทธิ์ระหว่าง "เหลียงซันป๋อ" (梁山伯) กับ "จู้อิงไถ" (祝英臺) คู่รักวัยหนุ่มสาวที่มีความแตกต่างกันอย่างยิ่งทางฐานะและชาติตระกูล

เหลียงซันป๋อเป็นบัณฑิตยากจนที่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนในหอบัณฑิต ขณะที่จู้อิงไถเป็นบุตรสาวตระกูลผู้ลากมากดีและเป็นที่หมายปองของทายาทตระกูลใหญ่ที่มีหน้ามีตาในสังคม

จู้อิงไถปลอมตัวเป็นชายเข้าไปเรียนในหอบัณฑิตจนได้พบเหลียงซันป๋อ จิตใจที่ดีงามของเหลียงซันป๋อทำให้จู้อิงไถซาบซึ้งยิ่งนัก ต่อมาเมื่อเหลียงซันป๋อรู้ว่าจู้อิงไถเป็นผู้หญิง ความรักอันบริสุทธิ์จึงก่อตัวขึ้น

ทั้งสองต่างให้สัตย์ว่าจะรักกันจนฟ้าดินสลาย แต่ความแตกต่างของระบบชนชั้นที่เป็นตัวกีดกันและการคลุมถุงชนของผู้ใหญ่ทำให้ความรักครั้งนี้ไม่สมปรารถนา

ความรักที่ยิ่งใหญ่ถูกขัดขวางเอาไว้ด้วยม่านประเพณี เรื่องราวความรักจึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่เหลือเพียงผีเสื้อคู่หนึ่งบินคลอเคลียคู่กันตราบนานเท่านานกลายเป็นตำนานเล่าขานต่อไป…