แม้องค์จักรพรรดิและราชวงศ์จะย้ายไปประทับที่พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียวแล้ว แต่พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโต (Kyoto Imperial Palace) แห่งนครเกียวโตนี้ก็ยังถือเป็นสถานที่สำคัญที่ยังคงได้รับการดูแลอย่างดีและมีมนต์เสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้มาเยือนกัน


พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโต (Kyoto Imperial Palace)

พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโตตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่าเกียวโต สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิและเหล่าเชื้อพระวงศ์แทนพระราชวังเฮอันเคียวที่เริ่มเสื่อมโทรม กระทั่งมีการย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตไปยังกรุงโตเกียวพระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกลดบทบาทลง

ในยุคหนึ่งพระราชวังแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศ สำหรับโครงสร้างของพระราชวังที่เห็นในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่เป็นของที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1855 เนื่องจากพระราชวังเดิมถูกเพลิงไหม้จนเสียหายอย่างหนักแต่ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้

ปัจจุบันทางการเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปชมความอลังการของพระราชวังฉบับญี่ปุ่นนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่จะต้องลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกับสำนักพระราชวังล่วงหน้าเสียก่อน ส่วนการเข้าชมนั้นก็จะจัดเป็นรอบๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยนำทางให้วันละ 2 รอบเท่านั้น