ตามเมืองที่สำคัญของญี่ปุ่นจะมีการสร้างปราสาทขึ้นเพื่อเป็นฐานอำนาจในการปกครอง แม้จะผ่านมานานหลายสิบปีแต่ความงดงามของปราสาทหลายแห่งก็ยังคงอยู่แม้จะผ่านการบูรณะมาบ้างแล้วแต่ก็ยังรักษาโครงสร้างแบบเดิมเอาไว้ วันนี้เราจึงถือโอกาสแนะนำให้รู้จักกับปราสาท 5 แห่ง ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่นกันโดยเป็นการจัดอันดับของเว็บต่างประเทศ


ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle)

5. ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle)
• ปราสาทฮิโรซากิเป็นปราสาทแห่งเดียวในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินและคูน้ำ 3 ชั้น นอกจากตัวปราสาทแล้วด้านนอกมีสวนสาธารณะซึ่งถูกยกให้เป็น 1 ในจุดชมซากุระที่ดีที่สุดในช่วงเทศกาลฮานามิเลยทีเดียว ปราสาทฮิโรซากิ


ปราสาทฮิโกเน่ (Hikone Castle)

4. ปราสาทฮิโกเน่ (Hikone Castle)
• ปราสาทฮิโกเน่เป็น 1 ใน 4 ปราสาทญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติ แม้ว่าขนาดของปราสาทจะไม่ใหญ่โตมากแต่พื้นที่โดยรอบก็กว้างขวางใช้ได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะพื้นที่ในอาณาบริเวณปราสาทนั้นมีการจัดแบ่งไว้อย่างลงตัวเหมาะแก่การเดินชมอย่างเพลินๆ ปราสาทฮิโกเน่


ปราสาทมัตสึเอะ (Matsue Castle)
ภาพ: Visit Matsue

3. ปราสาทมัตสึเอะ (Matsue Castle)
• ปราสาทคู่บ้านคู่เมืองมัตสึเอะ ปราสาทมัตสึเอะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "ปราสาทดำ" ตามลักษณะสีของปราสาท การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปี 1607 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1611 ตามบัญชาไดเมียวคนแรกของเมือง ส่วนหอคอยที่เห็นด้านบนถูกบูรณะใหม่ในปี 1950 ปราสาทมัตสึเอะ


ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)

2. ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)
• ปราสาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติและเป็นสมบัติสำคัญของชาติ ปราสาทมัตสึโมโตะสร้างขึ้นเพื่อเพื่อใช้เป็นสถานที่หลบภัยและวางแผนการสู้รบ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนพื้นที่ราบกลางเมือง มีกำแพงสูงใหญ่และคูน้ำล้อมรอบปราสาทเป็นป้อมปราการเอาไว้ ปราสาทมัตสึโมโตะ


ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)
ภาพ: GaijinPot Travel

1. ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)
• ปราสาทฮิเมจิตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 45 เมตร พื้นผิวปราสาทภายนอกมีสีขาวจึงถูกเรียกว่าปราสาทนกกระยางขาว ตัวปราสาทได้รับการต่อเติมปี 1580 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฮิเมจิที่ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมอย่างไม่ขาดสายสมกับเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ปราสาทฮิเมจิ