น้ำตกหูโข่ว (Hukou Waterfall: 壶口瀑布) น้ำตกสีเหลืองขนาดใหญ่ล้อมด้วยภูเขาบริเวณทางแยกระหว่างมณฑลซานซีและส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน น้ำตกหูโข่วเป็นส่วนหนึ่งของสายน้ำแห่งแม่น้ำเหลือง โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศรองจากน้ำตกหวงกว่อซู่


น้ำตกหูโข่ว (Hukou Waterfall: 壶口瀑布)
ภาพ: People's Daily, China

น้ำตกหูโข่วมีความสูงประมาณ 20 เมตร ความกว้างจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลโดยปกติจะอยู่ที่ 30 เมตร แต่ในฤดูน้ำหลากความกว้างจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 50 เมตร บริเวณกลางน้ำมีก้อนหินขนาดมหึมาแบ่งสายน้ำแยกเป็นสองสายก่อนที่จะกลับมาบรรจบกันอีกครั้ง

ชื่อน้ำตก "หูโข่ว" หมายถึง "น้ำตกปากกาน้ำชา" สายน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงร่วงกระทบเบื้องล่างส่งเสียงดังคำรามไปไกลหลายกิโลเมตร ในช่วงที่แสงแดดสาดส่องละอองน้ำที่ฟุ้งกระจายไปทั่วจะเกิดการหักเหส่งผลให้เกิดรุ้งกินน้ำเหมือนสะพานหลากสีสัน

ในช่วงฤดูหนาวที่อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว กระแสน้ำที่เคยไหลอย่างบ้าคลั่งจะกลายสภาพเป็นน้ำแข็งรูปทรงเหมือนหินงอกหินย้อย เมื่อกระทบกับแสงแดดที่สาดส่องจะเกิดประกายแวววับ นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาดูยากจนแทบไม่อยากเชื่อสายตา

เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิที่เริ่มสูงขึ้นจะทำให้กระแสน้ำที่เคยถูกแช่แข็งเริ่มละลายคืนสภาพกลับกลายเป็นกระแสน้ำที่ไหลอย่างบ้าคลั่งเช่นเดิม