วัดเคนโชจิ (Kenchoji Temple: 建長寺) วัดเซนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคามาคุระ วัดเคนโชจิก่อตั้งตามคำแนะนำของภิกษุชาวจีนที่เดินทางมาเยือนคามาคุระ การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1253 โดยเรียกชื่อวัดตามชื่อ "ยุคเคนโช" (Kencho Era)


วัดเคนโชจิ (Kenchoji Temple: 建長寺)
ภาพ: Visions of Travel

วัดเคนโชจิเป็นโรงเรียนสอนหลักการนิกายเซนแห่งแรกของญี่ปุ่น ด้วยสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและการออกแบบที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจึงทำให้ในยุคหนึ่งวัดเคนโชจิกลายเป็นสถานที่ฝึกตนที่มีนักบวชเซนชาวจีนเดินทางมาปฏิบัติร่วมกับนักบวชเซนญี่ปุ่น

แม้ขนาดของวัดจะเล็กลงไปมากเมื่อเทียบกับในยุครุ่งเรือง แต่สถาปัตยกรรมหลายจุดในวัดยังคงมีความน่าสนใจ

ซุ้มประตูขนาดใหญ่ด้านหน้าของวัดสร้างจากไม้ทั้งหลัง วิหารบุตสึเด็นหลังแรกประดิษฐานพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ด้านหลังเป็นหอธรรมประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม วิหารหลักของวัดสร้างด้วยไม้ทั้งหลังเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาระฆังทองแดงโบราณซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ

ด้านหลังของวัดมีสวนเซนที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่แฝงปริศนาธรรมลึกซึ้งเอาไว้ (แล้วแต่การตีความ) บริเวณกลางสวนมีสระน้ำใสสะอาดช่วยให้สัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติ