เมืองโคจิ (Kochi: 高知市) เมืองเอกของจังหวัดโคจิตั้งอยู่ทางใต้บนเกาะชิโกกุ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโคจิ (โคชิ) มีความสำคัญกับหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเพราะที่นี่เป็นดินแดนบ้านเกิดของซามูไรผู้นำพาญี่ปุ่นสู่ยุคสมัยใหม่


ปราสาทโคชิ (Kochi Castle)
ภาพ: ANA

สถานที่ท่องเที่ยวในโคจิ
• ปราสาทโคชิ: อดีตศูนย์กลางการปกครองในภูมิภาคโทโฮกุ อาคารหลักของปราสาทถูกสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเดิมที่ได้รับความเสียหาย ด้านในปราสาทถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาสมบัติของเมือง ด้านบนเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบๆเมือง ปราสาทโคชิ


เขาโกะไดซัง (Mount Godaisan)
ภาพ: Japan Travel

• เขาโกะไดซัง: ภูเขาลูกเล็กตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมือง เขาโกะไดซังตั้งชื่อตามภูเขาในเมืองจีนโดยพระสงฆ์จากจีนที่เดินทางมาเยือน บริเวณเขาโกะไดซังมีสถานที่สำคัญหลายแห่งตั้งอยู่ทั้งวัดและสวนพฤกษาศาสตร์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกัน

• หาดคัทสึระฮามะ: ทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในเมืองโคจิ หาดคัตสึราฮามะมีผืนทรายที่ขาวสะอาดตัดกับสีฟ้าเข้มของน้ำทะเล รอบชายหาดมีสวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์และศาลเจ้า หาดคัทสึระฮามะ