พระพุทธรูปเล่อซาน (Leshan Giant Buddha: 乐山大佛) พระพุทธรูปในเขาหลิงหยุนเมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมร่วมกับเขาเอ๋อเหมยภายใต้ชื่อภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมยซานและพระพุทธรูปเล่อซานในปี 1996 จากองค์การยูเนสโก


พระพุทธรูปเล่อซาน (Leshan Giant Buddha: 乐山大佛)

พระใหญ่เล่อซานเป็นพระพุทธรูปแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในประติมากรรมทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอารยธรรมจีน มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เคยถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์จีนกำลังภายในหลายเรื่องจนกลายเป็นภาพแห่งความคลาสสิก

สถานที่ตั้งองค์พระเล่อซานอยู่บริเวณริมหน้าผาหินทรายซึ่งเป็นทางผ่านของแม่น้ำสามสาย ได้แก่ แม่น้ำหมิ่นเจียง แม่น้ำชิงอีและแม่น้ำต้าตู้เหอ โดยบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุและอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งจนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

"ไห่ทง" ภิกษุในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีแนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นเพื่อขอพรให้คุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาโดยกว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันก็ต้องใช้เวลายาวนานถึง 90 ปี

การก่อสร้างองค์พระเริ่มเมื่อปี 713 โดยวิธีการเจาะสลักหินบนเขาเข้าไปจนกลายเป็นองค์พระพุทธรูปที่มีความสูงประมาณ 71 เมตร ไหล่กว้างกว่า 24 เมตร อยู่ในท่านั่งหลังพิงเขา หันหน้าออกไปทางแม่น้ำ ใบหน้ายิ้มแย้มเปี่ยมด้วยความเมตตา

เมื่อพระพุทธรูปสร้างด้วยการแกะสลักภูเขา ผู้คนจึงกล่าวว่า "พระพุทธรูปก็คือเขาเล่อซาน" และ "เขาเล่อซานก็คือพระพุทธรูป"

การมาเยือนเขาเล่อซานนอกจากจะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ขององค์พระพุทธรูปแล้ว บริเวณรอบๆองค์พระยังมีพื้นที่ส่วนที่เป็นอุทยานซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศผสมผสานระหว่างความงดงามตามธรรมชาติและสถาปัตยกรรมจีนที่ตั้งอยู่หลายแห่งในบริเวณนี้