ถ้ำเอ้อหวังต้ง (Er Wang Dong Cave: 二王洞) มหัศจรรย์ถ้ำขนาดมหึมาซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆของอำเภออูหลง นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


ถ้ำเอ้อหวังต้ง (Er Wang Dong Cave: 二王洞)
ภาพ: AvaxNews

ถ้ำเอ้อหวังต้งมีความยาวกว่า 42,129 เมตร ความสูงวัดจากพื้นราว 250 เมตร ส่วนที่กว้างที่สุดของถ้ำวัดพื้นที่ได้ราว 51,000 ตารางเมตร

ถ้ำเอ้อหวังตงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากถ้ำยังไม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แพร่หลายสภาพแวดล้อมจึงยังไม่ถูกมนุษย์ทำลาย

ในอดีตถ้ำเอ้อหวังตงเคยเป็นเหมืองแร่ไนเตรด ภายในมีพืชพรรณอันอุดมสมบูรณ์และการก่อตัวของแร่ต่างๆจนมีรูปลักษณ์ที่สวยงามกลายเป็นผลงานศิลปะจากธรรมชาติ

เส้นทางเดินในถ้ำยังยากลำบาก ด้านบนเพดานถ้ำมีเมฆหมอกลอยอยู่เหมือนท้องฟ้า ด้านล่างมีสายน้ำและมีสภาพภูมิอากาศเฉพาะต่างจากโลกภายนอก