สำหรับเด็กผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นวัยที่กำลังจะก้าวสู่ความสดใส การได้ครอบครองชั้นวางตุ๊กตาฮินะถือเป็นความฝันที่ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิงตัวน้อยอยากสัมผัสให้ได้สักครั้งในช่วง "เทศกาลฮินะ" (Hina Matsuri / Hina Festival) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "งานเทศกาลเด็กผู้หญิง" (Girl’s Day) ซึ่งถือเป็น 1 ใน 3 เทศกาลสำหรับเด็กในญี่ปุ่นที่จะมีการจัดขึ้นปีละครั้ง


เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri / Hina Festival) เทศกาลเด็กผู้หญิง (Girl’s Day) @ www.english247.net

เทศกาลวันเด็กผู้หญิงมีต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมจีนที่ญี่ปุ่นรับเอาอิทธิพลมาและจัดแปลงจนกลายเป็นงานในแบบเฉพาะของญี่ปุ่นโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี (ในบางที่อาจจะกินเวลายาวไปถึงกลางเดือนมีนาคม) ซึ่งถือเป็นเทศกาลแห่งการอธิษฐานให้บุตรหลานที่เป็นผู้หญิงมีความสุขและประสบกับความสำเร็จในชีวิตพร้อมกับปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไป

สำหรับเด็กผู้หญิงที่เข้าสู่เทศกาลฮินะเป็นครั้งแรกจะถูกเรียกว่า "ฮัตสึเซ็กกุ" (Hatzu Zekku) สิ่งที่จะขาดไปเสียไม่ได้ในเทศกาลคือ "ตุ๊กตาฮินะ" ที่จะจัดวางไว้บนชั้นอันเป็นสัญลักษณ์ของงานซึ่งเด็กๆจะได้รับจากผู้ปกครองและจะเป็นสมบัติเฉพาะของตัวเองไม่มีการส่งต่อไปยังบุคคลอื่น หากวันใดที่ไม่ต้องการเก็บตุ๊กตาเอาไว้แล้วก็จะนำไปทำพิธีทิ้งไว้ที่ศาลเจ้าหรือนำไปลอยในแม่น้ำ

ตุ๊กตาฮินะเป็นตุ๊กตาที่ทำด้วยมือ ตัวตุ๊กตาจะแต่งกายตามชุดราชสำนักญี่ปุ่นในยุคเฮอันโดยจะถูกวางไว้บนชั้นที่ประดับด้วยเครื่องบูชาและเค้กที่ทำจากข้าวเรียกว่า "ฮิชิโมจิ" (Hishimochi) ตุ๊กตาส่วนใหญ่ที่จะนำมาวางบนชั้นคือ ตุ๊กตาเจ้าชายโอไดริและเจ้าหญิงโอฮินะซึ่งจะถูกวางไว้ที่ชั้นบนสุดโดยมีคฤหาสน์จำลองสีทองเป็นฉากหลังโดยการจัดเรียงตุ๊กตานั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น

ระดับชั้นวางตุ๊กตาและจำนวนตุ๊กตาฮินะนั้นไม่ได้กำหนดตายตัวซึ่งจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 7 ชั้น ในแต่ละชั้นจะมีการจัดเรียงตุ๊กตาโดยไล่เรียงลำดับตามฐานะตั้งแต่สูงสุดและลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ เกี่ยวกับตุ๊กตาฮินะนั้นมีความเชื่อสองกระแสที่ค่อนข้างสวนทางกันคือหากพ้นวันที่ 3 ไปแล้วให้รีบเก็บทันทีไม่อย่างงั้นเด็กจะขึ้นคาน ส่วนอีกกระแสจะตั้งทิ้งเอาไว้ไปจนถึงเทศกาลวันเด็กผู้ชายเพื่อเป็นการฉลองต่อเนื่องไปเลย