ติดถนนเสวียนอู่ไม่ไกลจากทะเลสาบเสวียนอู่ในเมืองนานกิงหรือนานจิงมีศาสนสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองตั้งอยู่นั่นคือ "วัดจีหมิง" (Jiming Temple: 鸡鸣寺) วัดคู่บ้านคู่เมืองซึ่งถือเป็น 1 ในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนานกิงและเป็นศาสนสถานแห่งเดียวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้


วัดจีหมิง (Jiming Temple: 鸡鸣寺)
ภาพ: Jiming Temple

วัดจีหมิงซื่อเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์เหลียง (502-587) ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ภายในมีวิหารเก่าแก่ประดิษฐานพระพุทธรูป เจดีย์โบราณและที่พลาดไม่ได้เลยคือ เจดีย์ 7 ชั้นที่ตั้งตระหง่านโดดเด่น

แม้วัดจีหมิงจะมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี แต่วิหารและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในยุคต่อๆมาหลังจากที่วัดเคยได้รับความเสียหายหลายครั้งโดยเฉพาะจากอัคคีภัยเมื่อปี 1973 ทำให้วัดได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวง กระทั่งเริ่มมีการบูรณะในปี 1980 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1989

ไฮไลท์เด่นๆของการมาเยือนวัดจีหมิงที่แนะนำคือการมองทะเลสาบเสวียนอู่เบื้องล่างจากชั้นบนของเจดีย์ซึ่งว่ากันว่าเป็นจุดชมทะเลสาบที่ดีที่สุด รวมทั้งชมดอกซากุระในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (ปลายมีนาคม - ต้นเมษายน) ซึ่งบริเวณรอบๆวัดจะเต็มไปด้วยสีขาวและชมพูของดอกซากุระที่พากันเบ่งบานชวนให้รู้สึกถึงบรรยากาศโรแมนติก