ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake: 日月潭) ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในไต้หวัน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาล่องเรือชมความงามทางธรรมชาติสมกับที่ได้สมญา "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน"


ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake: 日月潭)
ภาพ: 微笑台灣

ทะเลสาบสุริยันจันทราตั้งอยู่ที่ความสูง 760 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในเขตหนานโถว (Nantou) ทางตอนกลางของไต้หวัน ได้รับการกล่าวขานว่ามีความงดงามราวกับผลงานศิลปะ

พื้นที่โดยรอบทะเลสาบมีภูเขาเรียงสลับทับซ้อนกันล้อมเอาไว้เหมือนป้อมปราการธรรมชาติ ส่วนตัวทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ราว 900 เอเคอร์ ทำให้ที่นี่เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน

น้ำในทะเลสาบนั้นหากลองมองดูใกล้ๆแล้วจะเห็นว่ามีความใสเป็นสีเขียวมรกต ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆตั้งอยู่ชื่อว่า "เกาะลาลู" (Lalu) ในสมัยก่อนเกาะนี้มีขนาดใหญ่และมีผู้คนอาศัยอยู่มาก

แต่เมื่อระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างเขื่อนบวกกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้พื้นที่บนเกาะน้อยลง

สำหรับที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานี้มาจากลักษณะทางกายภาพโดยทางด้านตะวันออกของทะเลสาบจะมีรูปร่างคล้ายกับพระอาทิตย์ ส่วนด้านตะวันตกมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว

เมื่อมองรวมกันแล้วจึงเหมือนกับว่าทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์มาอยู่ด้วยกันจนกลายเป็นชื่อทะเลสาบแห่งนี้

ตำนานเกี่ยวกับการค้นพบเกาะสุริยันจันทราเล่าว่านักล่าสัตว์ได้ไล่ตามสัตว์สีขาวเป็นอยู่หลายวันจนมาถึงทะเลสาบแห่งนี้แต่ก็ยังจับไม่ได้

ทว่าสิ่งที่ได้พบคือแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ พวกเขาจึงตั้งรกรากขึ้นบริเวณนี้และเชื่อว่าสัตว์สีขาวตัวนั้นก็คือเทพเจ้าที่ชี้นำทางมา

แม้จะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่ยังคงบรรยากาศสงบเอาไว้ได้ พื้นที่โดยรอบของทะเลสาบเต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยของชาวเซา (ชนเผ่าพื้นเมือง) โบราณสถานและที่พักซึ่งมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว

เรียกว่าแค่มาล่องเรือชมทิวทัศน์ของทะเลสาบสุริยันจันทราเพียงอย่างเดียวก็คุ้มสุดคุ้มแล้ว...