ยุคสมัยที่สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตในแทบทุกนาที ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มักจะได้พบกับภาพที่ผู้คนก้มหน้ากดสมาร์ทโฟนกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจนไม่สนสิ่งรอบข้าง แม้แต่บนทางเท้าที่ใช้ในการเดินทางสัญจรก็มักจะพบกับเหล่าคนที่ก้มหน้าก้มตาเดินจนแทบจะชนกันอยู่แล้ว


ป้ายเตือนผู้ใช้สมาร์ทโฟน

            เข้าใจอยู่ว่าการอัพเดทข่าวสารและการติดต่อในยุคสังคมก้มหน้านั้นมีความสำคัญ แต่การจะเดินก้มหน้าก้มตากดสมาร์ทโฟนบนทางเท้าโดยไม่สนสิ่งรอบข้างมันอาจจะทำให้ผู้ที่เดินทางปกติได้รับผลกระทบและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือผู้ใช้สมาร์ทโฟนบางรายเพลิดเพลินจัดจนเผลอเดินไปบนท้องถนน


ป้ายเตือนผู้ใช้สมาร์ทโฟน

            เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีอัตราผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดในโลกโดยมีการพบว่า 15% เข้าข่ายอาการเสพติดอุปกรณ์สื่อสาร แต่สิ่งที่ตามมาคือสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนระหว่างคนเดินถนนกับยานพาหนะที่มีสาเหตุมาจากการใช้สมาร์ทโฟนนั้นมีมากกว่า 1,000 ครั้งต่อปี


ป้ายเตือนผู้ใช้สมาร์ทโฟน

            ทางการโซลต้องการยกระดับความปลอดภัยจึงได้เริ่มติดป้ายเตือนเอาไว้บริเวณเสาสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้ระมัดระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเผลอเดินลงไปบนท้องถนน แต่โปรเจคนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลเมื่อพบว่าผู้คนยังคงมองไม่เห็นและเมินเฉยต่อป้ายเตือนดังกล่าว