ทะเลสาบเป่าเฟิง (Baofeng Lake: 宝峰湖) ทะเลสาบบนภูเขาในจางเจียเจี้ย ทะเลสาบเป่าเฟิงได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในจางเจียเจี้ยอันเกิดจากการผสมผสานระหว่างความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเข้ากับความบังเอิญที่เกิดจากการสรรค์สร้างของมนุษย์


ทะเลสาบเป่าเฟิง (Baofeng Lake: 宝峰湖)
ภาพ: 東南旅行社

ทะเลสาบเป่าเฟิงหูอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอู่หลิงหยวนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1992 จากองค์การยูเนสโก ทะเลสาบตั้งอยู่บนช่องเขาสูงล้อมรอบไปด้วยภูเขารูปร่างแปลกตาที่เหมือนป้อมปราการคอยปกป้องทะเลสาบเอาไว้จนกลายเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม

ทะเลสาบเป่าเฟิงเกิดขึ้นอย่างบังเอิญจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเมื่อปี 1970 จนกลายสภาพเป็นทะเลสาบอย่างที่เห็น น้ำในทะเลสาบมาจากฝนและน้ำที่ซึมมาจากใต้ดิน ความลึกเฉลี่ยของระดับน้ำอยู่ที่ 72 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 30 ไร่ สามารถจุน้ำได้ราว 6 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทะเลสาบเป่าเฟิงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก เมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นสีของน้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกตแต่หากเข้าไปใกล้ๆจะสัมผัสได้ถึงความใสสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนอยู่ที่การได้ล่องเรือชมความงามพร้อมสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์

บริเวณทะเลสาบยังมีหมู่บ้านของชาวพื้นเมืองตั้งอยู่ด้วย การล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงจึงยังช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความบันเทิงทางวัฒนธรรมจากการแสดงร้องรำของชาวพื้นเมือง โดยเฉพาะในเดือนเมษายน พฤษภาคม กรกฎาคมและสิงหาคมจะเป็นช่วงที่ทะเลสาบจะมีความสวยที่สุด