ในภาพยนตร์จีนกำลังภายในมักจะมีสำนักฝึกยุทธ์ตั้งอยู่ในสถานที่แปลกๆ แต่นั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่ในจินตนาการต่อไปเมื่อได้เห็นโบราณสถานตั้งอยู่บนยอดเขาถ่าหยุนซาน (Tayun Mountain: 塔云山) ยอดเขาที่มีความสูงชันมากจนแทบไม่อยากเชื่อว่าจะมีใครขึ้นไปสร้างโบราณสถานขึ้นไว้ด้านบน


เขาถ่าหยุนซาน (Tayun Mountain)
ภาพ: China Plus

ภูเขาถ่าหยุนซานตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเจิ้นอาน มณฑลส่านซีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 35 กิโลเมตร ลักษณะเป็นภูเขาทรงตะปูโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่อนุรักษ์ธรรมชาติจากรัฐบาลจีน เดิมชื่อว่าเขาถ่าเอ๋อ (Ta’er) แต่เปลี่ยนมาเป็นหยุนซานในสมัยราชวงศ์ชิง

ด้านบนของเขาถ่าหยุนมีโบราณสถานในลัทธิเต๋าอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จำนวน 5 หลังตั้งตระหง่านไล่ระดับกันขึ้นไปหอเหล่านี้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาหลักธรรมตามความเชื่อในหลักคิดลัทธิเต๋า โดยอาคารหลังที่อยู่บนจุดยอดที่เห็นแล้วชวนหวาดเสียวสุดๆตั้งอยู่ที่ความสูง 1,668 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

หอหลังบนสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (1505-1521) และได้รับการบูรณะ 5 ครั้งในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ชาวจีนเรียกว่าที่นี่ว่าวัดยอดทองเนื่องจากยอดของหลังคาวัดมีสีทองมองเห็นได้แต่ไกล เคยมีการเปรียบเทียบความงดงามของสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นดินแดนสวรรค์ทางตะวันตกกันเลยทีเดียว