ทะเลสาบหลูกู (Lugu Lake: 泸沽湖) ทะเลสาบบนที่ราบสูงตั้งอยู่ระหว่าง "อำเภอหนิงล่าง" (Ninglang) ในมณฑลยูนนาน และ "อำเภอหยานหยวน" (Yanyuan) ในมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทะเลสาบหลูกูขึ้นชื่อในเรื่องของทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์และมีวัฒนธรรมชนพื้นเมืองที่น่าสนใจ


ทะเลสาบหลูกู (Lugu Lake: 泸沽湖)
ภาพ: Go Yunnan

ทะเลสาบหลูกูตั้งอยู่ในวงล้อมของภูเขาที่ระดับความสูง 2,685 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 49.5 ตารางกิโลเมตร ลักษณะคล้ายกลีบเท้าของม้า ในทะเลสาบมีเกาะ 5 แห่ง แหลมและแนวป้องกันคลื่น น้ำในทะเลสาบใสสะอาดมาก ในช่วงฟ้าเปิดสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายอยู่เบื้องล่างจึงถูกเปรียบว่าเป็นอัญมณีที่ส่องประกายอยู่ท่ามกลางขุนเขา

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเยือนทะเลสาบหลูกู ได้แก่ "เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม" และ "เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม" ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่น นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความงามของน้ำที่ใสสะอาดได้ด้วยการล่องเรือชมทะเลสาบและไปยังเกาะต่างๆได้โดยใช้บริการเรือของชาวท้องถิ่นที่ทำจากท่อนซุงเรียกว่า "เรือคอกหมู" ในเวลาเช้าถึงบ่าย

รอบทะเลสาบหลูกูเป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของที่นี่ โดยเฉพาะเผ่าโหมวซัวที่มีวัฒนธรรมการให้สตรีมีอำนาจเป็นใหญ่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวโหมวซัวอย่างใกล้ชิด แต่ต้องมีการติดต่อและได้รับอนุญาตเสียก่อน