วัดบงอึนซา (Bongeunsa Temple: 봉은사) วัดพุทธนิกายมหายานตั้งอยู่ในพื้นที่ร่มรื่นใจกลางย่านธุรกิจเขตกังนัม กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วัดบงอึนซา (วัดพงอึนซา) สร้างขึ้นในปี 794 สมัยกษัตริย์วองซอง (King Weongseong) โดยภิกษุนาม ‘ยอนโฮ’ (Yeon-hoe) ซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงสมัยราชวงศ์ซิลลา


วัดบงอึนซา (Bongeunsa Temple: 봉은사)
ภาพ: Visit Korea
ในตอนแรกวัดมีชื่อว่า ‘คยองซองซา’ (Gyeonseongsa Temple: 견성사) แต่สมัยโชซอนพุทธศาสนาถูกโจมตีอย่างรุนแรง ในปี 1498 สมเด็จพระราชินีจอนฮยอน (Queen Jeonghyeon) ต้องการฟื้นฟูพุทธศาสนาจึงมีคำสั่งให้บูรณะวัดครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น ‘บงอึนซา’ ซึ่งสื่อถึงการแสดงความเคารพต่อกษัตริย์ทำให้วัดเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น

เดิมทีวัดบงอึนซาตั้งอยู่ใกล้กับสุสานกษัตริย์ซ็องจง (King Seongjong) แต่ในสมัยกษัตริย์มยองจง (King Myeongjong) มีการย้ายวัดมายังเชิงเขาซูโดซานในปัจจุบัน บริเวณทางเข้าวัดจะมีโคมแดงประดับเรียงรายไว้อย่างสวยงาม เมื่อเดินเข้าไปจะพบวิหารหลายหลังและพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีตั้งตระหง่านอยู่ด้วยความสูง 23 เมตร

การที่วัดบงอึนซาตั้งอยู่ในย่านสำคัญทำให้มีผู้คนหลั่งไหลมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย วิหารสำคัญของวัดเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางพุทธศาสนา 3,479 บท สลักไว้บนท่อนไม้ 13 แผ่น โดยทุกวันที่ 9 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจะมีการประกอบพิธีกรรมที่พระสงฆ์จะนำคัมภีร์มาวางไว้บนศีรษะแล้วเดินสวดมนต์ไปรอบบริเวณวัด