สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge: 彩虹桥) สะพานโบราณอายุกว่า 800 ปี ทอดข้ามแม่น้ำใกล้กับถนนเก่าในอำเภอชิงหัว เมืองอู้หยวน มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน สะพานสายรุ้งสร้างเมื่อปี 1137 สมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ครอบคลุมภูมิทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีนและเป็นสัญลักษณ์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนอู้หยวน


สะพานสายรุ้ง (Rainbow bridge: 彩虹桥)
ภาพ: Sino Collection

สะพานสายรุ้งมีความยาว 140 เมตร กว้าง 3 เมตร ประกอบไปด้วยจุดที่ใช้เป็นท่าเรือ สะพานเปิดและศาลา ฐานของสะพานมีลักษณะคล้ายท้องเรือซึ่งออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากกระแสน้ำที่รุนแรง ภายใต้หลังคาที่ออกแบบอย่างเรียบง่ายและสวยงามจึงกลายเป็นจุดพักผ่อนในยามฝนตก

ตำนานเกี่ยวกับสะพานสายรุ้งเล่าว่า ในอดีตมีภิกษุและผู้ที่มีความสามารถคนหนึ่งในหมู่บ้านชิงหัวต้องการสร้างสะพานเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ใช้ ภิกษุจึงออกเดินทางจากหมู่บ้านเพื่อเรี่ยไรเงินบริจาคเป็นเวลา 3 ปี ส่วนผู้ที่มีความสามารถคนนั้นก็เริ่มออกแบบและลงมือก่อสร้างสะพาน

หลังจากการทำงานอย่างหนักเป็นเวลา 4 ปี การก่อสร้างสะพานเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ วันหนึ่งเกิดมีสายรุ้งทอดข้ามทางด้านทิศตะวันตกสะพานเกิดเป็นภาพเงาสะท้อนบนผิวน้ำ ชาวบ้านที่เห็นจึงคิดว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีจึงตั้งชื่อสะพานแห่งนี้ว่า ‘สะพานสายรุ้ง’ สื่อความหมายถึงความโชคดีเมื่อได้ข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง

สะพานสายรุ้งได้รับการอนุรักษ์อย่างดีจึงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งสะท้อนถึงความชาญฉลาดในการออกแบบและภูมิปัญญาในการก่อสร้างชองชาวจีนในยุคนั้นที่ผสมความสวยงามและความแข็งแรงคงทนเข้าด้วยกัน แม้จะผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานและเหตุอุทกภัยแต่ก็ยังคงอยู่ได้อย่างไม่สะทกสะท้าน