เทพเจ้าแห่งโชคลาภของญี่ปุ่น (Seven Lucky Gods: 七福神) คือ เทพทั้ง 7 ตามตำนานที่สืบทอดกันมานับแต่โบราณโดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่น จีนและอินเดียเข้าด้วยกัน สำหรับคำว่า ‘โชคลาภ’ ในทรรศนะของญี่ปุ่นไม่ได้หมายความเพียงแค่ทรัพย์สินเงินทอง แต่ยังรวมไปถึงความสุขอื่นๆที่มนุษย์พึงมี


เทพเจ้าแห่งโชคลาภของญี่ปุ่น (Seven Lucky Gods: 七福神)

เดิมทีเทพทั้ง 7 ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน แต่ภิกษุนามเท็นเคย์ (Tenkei) ทำการคัดเลือกเทพที่ได้รับความเคารพซึ่งกระจายอยู่ตามท้องที่ต่างๆของญี่ปุ่นมารวมเข้าด้วยกันเพื่อเลียนแบบขบวนของไดเมียวแล้วถวายแด่ "โชกุนโทกุกาวะ อิเอยาสุ" (Tokugawa Ieyasu) นับแต่จึงมีการบูชาเทพทั้งเจ็ดร่วมกันดังที่ปรากฏในภาพเทพล่องเรือมหาสมบัติลงมาจากสวรรค์

เทพเจ้าโชคลาภทั้งเจ็ด
• เอบิสึ (Ebisu: 恵比寿): เทพแห่งท้องทะเลและการค้า เทพเอบิสึเป็นเทพองค์เดียวในบรรดาเทพทั้ง 7 องค์ที่มีต้นกำเนิดจากความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นแท้ๆ ลักษณะของท่านคือ มือซ้ายถือปลา มือขวาถือคันเบ็ด ได้รับความเคารพในหมู่ชาวประมงและผู้ที่ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร

• ไดโกกุเทน (Daikokuten: 大黒天): เทพแห่งการเกษตรกรรม ความมั่งคั่งและคุ้มครองเครื่องใช้ในบ้าน เทพไดโกกุเทนมีต้นกำเนิดจากพระศิวะของฮินดูผสมกับเทพโอคุนินุชิของชินโต ท่านมีใบหน้ายิ้มแย้ม ในมือถือค้อนเงินและถุงข้าวสาร (บางตำนานกล่าวว่าเทพเอบิสึเป็นลูกของท่าน)

• เบ็นไซเท็น (Benzaiten: 弁財天): เทพแห่งศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม เทพเบ็นไซเท็นเป็นเทพองค์เดียวที่เป็นผู้หญิง มีต้นกำเนิดจากพระสุรัสวดีของฮินดู ท่านมีรูปลักษณ์ของสตรีที่งดงามในอิริยาบถกำลังเล่น ‘บิวะ’ เครื่องดนตรีดั้งเดิมของญี่ปุ่น ได้รับความนับถือในหมู่ศิลปินและนักเขียน

• โฮเทย์ (Hotei: 布袋): เทพแห่งความสุขสำราญและความอุดมสมบูรณ์ เทพโฮเทย์มีต้นกำเนิดมาจากพระสังกัจจายน์ในพุทธศาสนาของจีน ลักษณะรูปร่างอ้วน แก้มยุ้ย ใบหน้ายิ้มแย้มแสดงถึงความสุขสำราญและความพึงพอใจ

• ฟุกุโระกุยุ (Fukurokuju: 福禄寿): เทพแห่งความสุข ความมั่งคั่งและอายุยืนยาว เทพฟุกุโระกุยุเป็นเทพที่อาวุโสที่สุด มีต้นกำเนิดจากสัญลักษณ์ฮกลกซิ่วของจีน ลักษณะเป็นชายชรา เครายาว หน้าผากสูง (คล้ายซิ่ว) มักจะปรากฏรูปลักษณ์พร้อมเต่า กวางหรือกระเรียนซึ่งเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน

• จูโรยิน (Jurojin: 寿老人): เทพแห่งปัญญาและความอายุยืน เทพจูโรยินมีต้นกำเนิดจากท่านเล่าจื๊อ ลักษณะเป็นชายชราหนวดเครายาว รูปร่างเตี้ย ถือไม้เท้า บางครั้งมีกวางอยู่ข้างกาย ได้รับความเคารพในหมู่อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์

• บิชามอนเทน (Bishamonten: 毘沙門天): เทพแห่งสงครามและความมั่งคั่ง เทพบิชามอนเทนมีต้นกำเนิดจากท้าวเวสสุวรรณของฮินดู ปรากฏในรูปลักษณ์ของนักรบสวมชุดเกราะ มือขวาถือหอก มือซ้ายถือเจดีย์สมบัติ ได้รับความเคารพในหมู่ทหารและหมอ รวมทั้งนักบวชในพุทธศาสนามหายาน