เขาฟ่านจิ้งซาน (Mount Fanjing: Fanjingshan: 梵净山) เขาที่สูงที่สุดในบรรดาเทือกเขาอู่หลิงบริเวณตอนกลางของประเทศจีน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าด้วยความสูง 2,570 เหนือระดับน้ำทะเล เขาฟ่านจิ้งซานตั้งอยู่ในเทศบาลจังหวัดถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ได้รับการอนุรักษ์เป็นเขตสงวนในปี 1978 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปี 2018


เขาฟ่านจิ้งซาน (Mount Fanjing: Fanjingshan: 梵净山)
ภาพ: Johnstonanthony

ภูเขาฟ่านจิ้งเป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีนตั้งแต่สมันราชวงศ์ถังที่พุทธศาสนาแผ่อิทธิพลมาถึงโดยมีการสร้างวัดขึ้นครั้งแรกก่อนที่จะมีการสร้างเพิ่มเติมในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน ความสำคัญของเขาฟ่านจิ้งซานถูกจัดให้อยู่ในอันดับรองลงมาจากสี่ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน ได้แก่ เอ๋อเหมยซาน, ผู่ถัวซาน, จิ่วหัวซานและอู่ไถซาน

บริเวณโดยรอบเขาฟ่านจิ้งซานปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์นับพันชนิดและเป็นที่อยู่ของสัตว์หายากหลากหลายสายพันธุ์ ผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาเปรียบเปรยว่าเขาฟ่านจิ้งซานเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่จะสามารถทำให้บรรลุถึงขั้นตรัสรูได้เช่นเดียวกับพระศรีอริยเมตไตรย

สำหรับชื่อเขา ‘ฟ่านจิ้ง’ ย่อมาจากคำว่า ‘ฟ่านเทียน จิ้งถู่’ (梵天净土) หมายถึง ‘ดินแดนบริสุทธิ์ของพระพรหม’ (Brahma's Pure Land) ในเหตุการณ์กบฏช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ทำให้วัดบนเขาฟ่านจิ้งซานได้รับความเสียหายอย่างหนัก ก่อนที่จักรพรรดิว่านลี่จะให้สร้างวัดขึ้นมาใหม่