เขาฝูโปว (Fubo Hill: 伏波山) เนินเขาโดดเดี่ยวริมแม่น้ำหลีเจียงตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกุ้ยหลิน ฐานของเนินเขาครึ่งหนึ่งอยู่บนบกส่วนอีกครึ่งอยู่ในน้ำ บริเวณจุดพักขึ้นเขามีศาลาฟังคลื่นอันเลื่องชื่อ ด้านบนเขาเป็นจุดชมวิวที่ทำให้มองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติและอาคารบ้านเรือนได้แบบ 360 องศา


เขาฝูโปว (Fubo Hill: 伏波山)
ภาพ: Top China Travel

เขาฝูโปวเคยเป็นสถานที่ตั้งของวัดซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์ถังเพื่อระลึกถึง ‘แม่ทัพฝูโปว’ (General Fubo) ขุนศึกผู้ทำหน้าที่ปกป้องเมืองกุ้ยหลินให้รอดพ้นภัยพิบัติจากกลุ่มกบฏ บริเวณรอบๆมีรูปแกะสลักพระพุทธรูปสมัยราชวงศ์ถังและซ่งกว่า 200 องค์ ระฆังสำริดและโบราณวัตถุอื่นๆหลงเหลือเอาไว้

บริเวณเชิงเขามีถ้ำเรียกว่า ‘ถ้ำคืนมุก’ (Pearl-Returning Cave) ลักษณะเป็นถ้ำที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเหมือนเขาวงกต ในอดีตมีทางเข้าถ้ำเพียงทางเดียวโดยต้องใช้เรือเพื่อข้ามน้ำเข้าไป ต่อมาจึงมีการขุดถ้ำทางทิศตะวันตกและทิศใต้เพื่อให้สามารถเดินเข้าด้านในได้จากบนบก ตำนานเล่าว่าเคยมีมังกรอาศัยอยู่ในถ้ำ

ในถ้ำคืนมุกมี ‘หินทดสอบดาบ’ (Sword-Testing Rock) ลักษณะเป็นเสาหินขนาดใหญ่ที่ห้อยลงมา เสาด้านบนมีขนาดใหญ่ ส่วนด้านล่างมีขนาดเล็ก มองไกลๆจะเห็นเหมือนเสาที่พุ่งจากเพดานลงสู่ผิวน้ำ เมื่อมองเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่าระยะจากปลายด้านล่างกับพื้นห่างกันเพียง 1 ชุน (1.3 นิ้ว)

ตำนานกล่าวว่าแม่ทัพฝูโปวเคยใช้หินนี้เป็นที่ทดสอบดาบทำให้มีรูปร่างดังเช่นปัจจุบัน ว่ากันว่าช่วงที่เจรจากับกลุ่มกบฏแม่ทักฝูโปวใช้ดาบเฉือนหินออมาจนทำให้กลุ่มกบฏตกใจ ฝ่าบกบฏถามว่าพวกเขาต้องถอยกองกำลังไปไกลแค่ไหน แม่ทัพฝูโปวตอบกลับไปว่าไกลเท่าที่ลูกธนูของเขาลอยไปถึง


แม่ทัพฝูโปว (General Fubo)
ภาพ: Top China Travel

เมื่อการเจรจาเสร็จสิ้นแม่ทัพฝูโปวจึงปีนขึ้นไปด้านบนเขาฝูโปวแล้วยิงลูกธนูออกไปเป็นระยะทางไกลกว่า 3 เนินเขา กลุ่มกบฏจึงถอยกองกำลังไปตามที่ตกลงกันเอาไว้ นับแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนจึงพากันเรียกหินนั้นว่า ‘หินทดสอบดาบ’ เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ทัพฝูโปว