วัดโมสึจิ (Motsuji Temple: 毛越寺) วัดพุทธนิกายเทนไดตั้งอยู่บนเชิงเขาโดยามะในเมืองฮิราอิซูมิ วัดโมสึจิล้อมรอบด้วยซากปรักหักพังของวัดเก่าแก่ 2 แห่ง คือ ‘วัดเอนริวจิ’ (Enryuji: 圓隆寺) และ ‘วัดคาโชจิ’ (Kashoji: 嘉祥寺) บริเวณสวนแห่งความบริสุทธิ์ด้วยพันธุ์ไม้ที่ผลัดเปลี่ยนกันเบ่งบานในทุกฤดู


วัดโมสึจิ (Motsuji Temple: 毛越寺)
ภาพ: Travel To Tohoku

วัดโมสึจิ (โมซือจิ) สร้างเมื่อปี 850 โดย ‘พระเอนนิน’ (Ennin) หรือ ‘จิคาคุ ไดชิ’ (Jikaku Daishi) ได้รับการบูรณะต่อเติมโดยตระกูลฟูจิวาระที่กำลังเรืองอำนาจจนวัดมีขนาดใหญ่โตและมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวัดชูซอนจิ กล่าวกันว่าในอดีตบริเวณวัดเคยมีอาคารรวมกันมากถึง 40 หลัง

ในปี 2011 วัดโมสึจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของ ‘ฮิราอิซูมิ วัด สวน และแหล่งโบราณคดีต่างๆที่แสดงลักษณะของนิกายสุขาวดีในพระพุทธศาสนา’ แม้จะรู้สึกเสียดายที่ความยิ่งใหญ่ของวัดโมสึจิหลงเหลือเพียงบางส่วนจากอดีตหลังการล่มสลายของตระกูลฟูจาวาระ

ไฮไลท์สำคัญของวัดโมสึจิแห่งนี้อาจจะไม่ใช่อาคารหรือพระพุทธรูปเก่าแก่ในวัด แต่เป็นสวนที่ถูกเรียกว่า ‘สวนแห่งความบริสุทธิ์’ (Pure Land Garden) ประกอบไปด้วย สระน้ำ สวนหิน สวนดอกไม้และสิ่งก่อสร้างสไตล์เฮอันในสวนแบบโบราณที่ออกแบบได้อย่างความสวยงามลงตัวและยังอยู่ในสภาพที่เกือบจะสมบูรณ์