ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (Jiaozi Snow Mountain: 轿子雪山) ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในเขตปกครองตนเองลู่เฉียน ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงไปประมาณ 150 กิโลเมตร


ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (Jiaozi Snow Mountain: 轿子雪山)
ภาพ: Yunnan Adventure

ภูเขาหิมะเจียวจื่อมีความสูงชันและมียอดเขาหลายแห่ง สภาพอากาศหนาวเหน็บถือเป็นข้อยกเว้นสำหรับเมืองคุนหมิงที่ได้ชื่อว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ

ภูเขาหิมะเจียวจื่อตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 4,223 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (13,856 ฟุต) ครอบคลุมพื้นที่ 253 ตารางกิโลเมตร มีกระเช้าบริการขึ้นไป บนภูเขามีทะเลสาบและบ่อน้ำที่สวยงามอยู่หลายแห่ง

ตำนานเล่าว่ามีมังกรอาศัยอยู่ในส่วนลึกของทะเลสาบแห่งใดแห่งหนึ่งจึงไม่ควรส่งเสียงดังหรือโยนก้อนหินลงในทะเลสาบเพราะจะทำให้มังกรพิโรธ

ในฤดูหนาวและใบไม้ผลิภูเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวบริสุทธิ์ น้ำตกแข็งที่ย้อยลงมาจากแนวหน้าผามองจากระยะไกลจะเห็นเหมือนรูปปั้นหินอ่อนสีขาว

ในฤดูร้อนและใบไม้ร่วงน้ำตกที่แข็งจะละลายกลายเป็นน้ำตกไหลลงเบื้องล่าง ดอกอาซาเลียจะเบ่งบานส่งกลิ่นหอมเรียกผีเสื้อและหมู่แมลงมาโบยบินสร้างสีสันให้ภูเขาแห่งนี้