น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall: Thac Bac) น้ำตกสัญลักษณ์ของเมืองซาปา ‘น้ำตกซิลเวอร์’ หรือ ‘น้ำตกสีเงิน’ อยู่ห่างจากตัวเมืองซาปาไปราว 12 กิโลเมตร กระแสน้ำที่ไหลลงสู่เบื้องล่างทำให้จินตนาการกันว่าเป็นมังกรสีขาวที่กำลังก้มมองลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบน


น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall: Thac Bac)
ภาพ: Sapa Tours

น้ำตกซิลเวอร์ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,800 เหนือระดับน้ำทะเล ตัวน้ำตกมีความสูงประมาณ 100 - 200 เมตร มีสายน้ำไหลเลาะจากหน้าผาหินลงสู่เบื้องล่างตลอดทั้งปี ในวันที่ฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นและได้ยินเสียงของน้ำตกซิลเวอร์ได้จากจุดที่อยู่ห่างไกลไปหลายกิโลเมตร