วัดเหวินหวู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple: 日月潭文武廟) วัดศักดิ์สิทธิ์ของไต้หวันตั้งอยู่ในเขตหนานโถว วัดเหวินหวู่ (เหวินอู่) ตั้งอยู่บนไหล่เขาทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทราโดยมีรูปแบบพระราชวังที่อลังการคล้ายพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง


วัดเหวินหวู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple: 日月潭文武廟)
ภาพ: NOWnews今日新聞

"วัดเหวินหวู่" หรือ "วัดกวนอู" มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กราบไหว้ขอพร โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของวัดได้แก่ เทพกวนอูและขงจื๊อซึ่งชาวไต้หวันรวมทั้งชาวจีนให้ความเคารพนับถือมาก ผู้คนจึงมักจะเดินทางมาขอพรให้มีสติปัญญาดี พบเจอแต่ความซื่อสัตย์และมีอายุที่ยืนยาว

การขอพรให้มีอายุยืนยาวจะเขียนพรลงบนกระดิ่งประจำปีนักษัตร (ซึ่งมีจำหน่าย) แล้วนำไปเวียนรอบกระถางธูป 3 รอบ จากนั้นเดินขึ้นบันไดสวรรค์ที่มี 366 ขั้น (แทนจำนวนวันใน 1 ปี) เมื่อถึงด้านบนจึงสั่นกระดิ่งแล้วนำไปแขวนบนบันไดโดยแขวนให้ตรงกับตำแหน่งวันเกิด

แม้ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่งดงามตระการตาไล่มาตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าวัด สิงโตหินอ่อนแกะสลักคู่ ภาพมังกรปั้นนูนหน้าวิหารและจารึกบนแนวกำแพง แต่บรรยากาศในวัดยังคงสัมผัสได้ถึงความสงบ เมื่อมองกลับออกไปด้านหน้าวัดก็จะเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบสุริยันจันทรา

จุดเริ่มต้นของวัดมาจากการก่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำริมทะเลสาบสุริยันจันทราเมื่อปี 1919 ระดับน้ำที่สูงขึ้นทำให้วัดสำคัญ 2 แห่งริมทะเลสาบถูกทำลาย บริษัทญี่ปุ่นซึ่งรับผิดชอบโครงการจึงจ่ายเงินชดเชยโดยสร้างวัดเหวินหวู่ขึ้นมาพร้อมทั้งลงทุนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวรอบทะเลสาบ