พระราชวังกยองฮุย (Gyeonghuigung Palace: 경희궁) พระราชวังโบราณแห่งยุคโชซอนตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นเนินเขาฝั่งตะวันตกของกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


พระราชวังกยองฮุย (Gyeonghuigung Palace: 경희궁)
ภาพ: 네이버 블로그 - NAVER

พระราชวังกยองฮุยกุงเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังกรุงโซล เดิมเรียกว่า "ซอกวอล" (Seogwol: 西闕) หมายถึง "พระราชวังตะวันตก" เนื่องจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชวังกยองบก

พระราชวังกยองฮุยเริ่มสร้างเมื่อปี 1617 ในรัชสมัย "พระเจ้ากวังแฮ" (Gwanghaegun of Joseon: 광해군) เสร็จสมบูรณ์ในปี 1623 เพื่อใช้เป็นพระราชวังรองของกษัตริย์โชซอนและเป็นสถานที่หลบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เดิมพระราชวังกยองฮุยเป็นเรือนของ "พระเจ้าโกจง" (Gojong of Korea: 광무제) ภายหลังพระองค์ขึ้นครองราชย์จึงมีการปรังปรุงเป็นพระราชวังรองและใช้เป็นที่ประทับของพระองค์กระทั่งสวรรคต

ในอดีตพระราชวังกยองฮุยเคยมีอาคารน้อยใหญ่รวมกันกว่า 100 หลัง แต่สูญสลายหายไปจากเหตุอัคคีภัยครั้งใหญ่สองครั้งในรัชสมัย "พระเจ้าซุนโจ" และ "พระเจ้าโกจง"

ต่อมาในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาหลีเมื่อปี 1908 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นในเขตพระราชวัง โครงสร้างหลายอย่างในพระราชวังจึงถูกดัดแปลงและย้ายออกไปที่อื่น

ในปี 1990 พระราชวังกยองฮุยได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการคืนชีพ 5 พระราชวังกรุงโซลของรัฐบาลเกาหลีใต้

แต่ความเสียหายใหญ่หลวงที่เกิดจากกองทัพญี่ปุ่น บวกกับระยะเวลาที่ถูกทอดทิ้งมานานหลายทศวรรษและสภาพบ้านเมืองภายนอกที่พัฒนาขึ้นมากทำให้การบูรณะพระราชวังกยองฮุยทำได้เพียง 33% เท่านั้น

ไม่ไกลจากพระราชวังกยองฮุยเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรุงโซล ถนนจองดงและถนนจองโน ระหว่างเส้นทางเชื่อมไปยังพระราชวังท็อกซูมีถนนกำแพงหินพระราชวังท็อกซูสำหรับการเดินเล่นกับคู่รัก