พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (Lingshan Grand Buddha: 灵山大佛) พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและในโลก ด้วยความสูง 88 เมตร (รวมฐานดอกบัว 9 เมตร) น้ำหนักกว่า 700 ตัน สร้างเสร็จเมื่อปี 1996 อยู่บนเนินเขาหลงซาน เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร


พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (Lingshan Grand Buddha: 灵山大佛)
ภาพ: Sarah Suelzle

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ล้อมด้วยเนินเขา 3 ด้าน หันหน้าออกไปทางทะเลสาบไท่หู (ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับสามของจีน) บันไดทางเดินขึ้นมี 216 ขั้น แบ่งเป็น 108 และ 108 หมายถึงความวุ่นวายในจิตใจของมนุษย์มีทั้งหมด 108 อย่าง เชื่อว่าการเดินขึ้นบันไดไปลูบพระบาทแสดงถึงความพยายามจะนำสิริมงคลมาสู่ชีวิต

องค์พระใหญ่มีพระพักตร์ที่งดงามแสดงถึงความเมตตา หัตถ์ขวายกขึ้นเพื่อปัดเป่าความทุกข์ หัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าประทานพร ถัดออกไปที่ลานด้านหน้ามีการแสดงรูปปั้นจำลองการประสูติในดอกบัวตูมของพระพุทธเจ้า โดยกลีบดอกบัวจะค่อยๆบานออกพร้อมเสียงบรรเลงดนตรี มังกรทั้ง 9 ตัวที่ล้อมรอบอยู่จะพ่นน้ำไปที่รูปปั้นจนมองเห็นสายรุ้งสะท้อนออกมา