นาขั้นบันไดหลงจี๋ (Longji Rice Terraces: 龙脊梯田) นาขั้นบันไดตั้งอยู่ในอำเภอหลงเฉิง ทางตอนเหนือของเมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ชื่อนาขั้นบันไดหมายถึง "กระดูกสันหลังมังกร" บ้างว่า "นาเกล็ดมังกร" ตามรูปลักษณ์ของยอดเขาที่เหมือนหลังมังกร ส่วนพื้นน้ำก็เหมือนเกล็ดมังกร


นาขั้นบันไดหลงจี๋ (Longji Rice Terraces: 龙脊梯田)
ภาพ: Mercierzeng

นาขั้นบันไดหลงจี๋มีอีกชื่อว่า "นาขั้นบันไดหลงเซิ่ง" (Longsheng Rice Terraces: 龙胜梯田) ตั้งอยู่บนระดับความสูง 600 - 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล คาดว่าผืนนาแห่งนี้น่าจะมีมาตั้งแต่เมื่อ 650 ปีก่อน โดยการปรับพื้นที่บนภูเขาให้เป็นแปลงนาไล่ระดับจากที่สูงลงมากลายเป็นการผสมผสานวิถีชีวิตเกษตรกรเข้ากับภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ

ในอาณาบริเวณกว้างขวางของนาขั้นบันไดหลงจี๋มีหมู่บ้านโบราณ 3 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านผิงอัน (Ping’an Village), หมู่บ้านจินเคิง (Jinkeng Village) และหมู่บ้านกู่จ้วง (Guzhuang Village) แต่ละแห่งล้วนน่าชมทั้งนั้น การมาเยือนนาขั้นบันไดหลงจี๋จึงทำให้ได้สัมผัสทั้งความสวยงามและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น