ศาลเจ้าคุมาโนะ นาชิ (Kumano Nachi Taisha: 熊野那智大社) ศาลเจ้าชินโตในจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น โครงสร้างศาลเจ้าคุมาโนะนาชิมีลักษณะการหลอมรวมระหว่างศาสนาชินโตและพุทธศาสนาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนลงตัวซึ่งมีให้เห็นเฉพาะในภูมิภาคคุมาโนะ


ศาลเจ้าคุมาโนะ นาชิ (Kumano Nachi Taisha: 熊野那智大社)
ภาพ: 関西おすすめ観光地情報

ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิ (คุมาโนะ นาจิ ไทฉะ) ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันลึกลับของเทือกเขาคิอิ ถัดไปไม่ไกลมีเจดีย์สามชั้นของ "วัดเซงันโตจิ" (Seigantoji Temple: 青岸渡寺) ตั้งตระหง่านและด้านหลังมี "น้ำตกนาชิ" (Nachi Waterfall: 那智滝) น้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความสูง 133 เมตร

ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิเป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าหลักบนเส้นทางคุมาโนะซันซังอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมบนเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ ส่วนอีกสองแห่งคือ "ศาลเจ้าฮองกุ ไทฉะ" และ "ศาลเจ้าฮายาทามะไทฉะ"