ศาลเจ้าคุมาโนะฮายาทามะไทฉะ (Kumano Hayatama Taisha: 熊野速玉大社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ในเมืองชินกู บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรคิอิ ประเทศญี่ปุ่น ตำนานการสร้างวัดเล่าว่าเทพเจ้าสามองค์ลงมายังโลกบนก้อนหินซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวศาลเจ้า


ศาลเจ้าคุมาโนะฮายาทามะไทฉะ (Kumano Hayatama Taisha: 熊野速玉大社)
ภาพ: Kansai Travel Guide

ผลการติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้าทำให้ก้อนหินได้รับการเคารพบูชาในฐานะวัตถุศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณศาลเจ้ายังมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าแปดร้อยปี โดยทั้งสองสิ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญชองการเคารพบูชาต่อธรรมชาติ

ภายในหอสมบัติ (ห้องโถง) ของศาลเจ้าได้รวบรวมสมบัติสำคัญของชาติเอาไว้กว่าสิบชิ้น รวมไปถึงวัตถุบูชาของผู้แสวงบุญที่นำมาจัดแสดงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก

ศาลเจ้าคุมาโนะฮายาทามะไทฉะเป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าหลักบนเส้นทางคุมาโนะซันซังอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมบนเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ (อีกสองแห่งคือ ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิและศาลเจ้าคุมาโนะฮอนงู)