ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮอนงู ไทฉะ (Kumano Hongu Taisha: 熊野本宮大社) ศาลเจ้าชินโตศักดิ์สิทธิ์แห่งคุมาโนะ ศาลเจ้าคุมาโนะฮอนงูได้รับการบันทึกว่ามีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 โดยแรกเริ่มเดิมทีศาลเจ้าตั้งอยู่บริเวณ "โอยุโนะฮาระ" (Oyu no Hara) ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร แต่จากอุทกภัยเมื่อปี 1889 จึงมีการย้ายศาลเจ้ามาตั้งไว้ในตำแหน่งปัจจุบัน


ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮอนงู ไทฉะ (Kumano Hongu Taisha: 熊野本宮大社)
ภาพ: 熊野本宮観光協会

ศาลเจ้าคุมาโนะฮอนงูเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในบรรดา "ศาลเจ้าคุมาโนะ" กว่าสามพันแห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าหลักบนเส้นทางคุมาโนะซันซังอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมบนเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ (อีกสองแห่งคือ ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิและศาลเจ้าฮายาทามะ)

ศาลเจ้าคุมาโนะฮอนงูเป็นสถานที่สถิตของ "เทพอิซานางิ" (Izanagi-Okami) และ "เทพเค็ตสึมิมิโกะ" (Ketsumimiko no Okami) ผู้ที่มายังศาลเจ้าแห่งนี้นิยมขอพรให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน จับปลาได้มากๆ ครอบครัวสนิทสนมกลมเกลียว ชีวิตแต่งงานมีความสุขและอายุยืนยาว

ไม่ไกลจากศาลเจ้าคุมาโนะฮอนงูมีแหล่งออนเซ็นธรรมชาติสามแห่งที่ขึ้นชื่อของคุมาโนะได้แก่ "ยูโนะมิเนะออนเซ็น" "คาวายุออนเซ็น" และ "วาทาเซะออนเซ็น" โดยวาทาเซะออนเซ็นมีลานอาบน้ำกลางแจ้งที่กว้างที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่แขกของออนเซ็นก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้