คุมาโนะซันซัง (Kumano Sanzan: 熊野三山) ศาลเจ้าชินโตสามแห่งซึ่งเป็นศาลเจ้าหลักในเส้นทางแสวงบุญ "คุมาโนะโคโดะ" (Kumano-Kodo) อันศักดิ์สิทธิ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมบนเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ ประกอบด้วย ศาลเจ้านาจิ ศาลเจ้าฮองงูและศาลเจ้าฮายาทามะในศตวรรษที่ 11 คุมาโนะซันซังเป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับบรรดาราชวงศ์และชนชั้นสูงเท่านั้น กระทั่งช่วงปลายศตวรรษที่ 15 ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนเป็นสามัญชน ปัจจุบันพื้นที่แสวงบุญแห่งคุมาโนะนี้ยังคงรักษาความเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และลึกลับของเหล่าทวยเทพเอาไว้


ศาลเจ้าคุมาโนะ นาชิ (Kumano Nachi Taisha: 熊野那智大社)
ภาพ: 関西おすすめ観光地情報

ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิ (Kumano Nachi Taisha)
• ศาลเจ้าผสมระหว่างชินโตกับพุทธศาสนาอย่างลงตัว ใกล้กันมีเจดีย์สามชั้นของ "วัดเซงันโตจิ" และ "น้ำตกนาจิ" ซึ่งเป็นนำตกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิ


ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮอนงู ไทฉะ (Kumano Hongu Taisha: 熊野本宮大社)
ภาพ: 熊野本宮観光協会

ศาลเจ้าคุมาโนะฮองงู (Kumano Hongu Taisha)
• ศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในบรรดา "ศาลเจ้าคุมาโนะ" กว่าสามพันแห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ใกล้กันมีแหล่งออนเซ็นธรรมชาติสามแห่งที่ขึ้นชื่อมากของคุมาโนะ ศาลเจ้าคุมาโนะฮองงู


ศาลเจ้าคุมาโนะฮายาทามะไทฉะ (Kumano Hayatama Taisha: 熊野速玉大社)
ภาพ: Kansai Travel Guide

ศาลเจ้าคุมาโนะฮายาทามะ (Kumano Hayatama Taisha)
• ศาลเจ้าที่รวบรวมสมบัติสำคัญของชาติเอาไว้กว่าสิบชิ้น ในศาลเจ้ามีก้อนหินที่ได้รับความเคารพบูชา รวมทั้งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่าแปดร้อยปี ศาลเจ้าคุมาโนะฮายาทามะ