เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Ancient City: 大理古城) เมืองโบราณที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจีน เมืองโบราณต้าหลี่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่าง "เทือกเขาซงซาน" ทางทิศตะวันตกและ "ทะเลสาบเอ๋อไห่" ทางทิศตะวันออกของเมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน


เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Ancient City: 大理古城)
ภาพ: China Cultural Tour

เมืองโบราณต้าหลี่สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์หมิง เคยรุ่งเรืองมากสมัยที่ใช้เป็นที่ตั้งเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า (Nanzhao Kingdom) และอาณาจักรต้าหลี่ (Dali Kingdom) ปัจจุบันเป็นดินแดนสำคัญในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีโบราณของชนเผ่าไป๋

แม้ว่าเมืองโบราณต้าหลี่จะมีขนาดเล็กกว่าเมืองเก่าลี่เจียง แต่มีความหนาแน่นน้อยกว่าจึงทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้มากกว่า

ประตูเมืองด้านทิศใต้เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดและถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโดยมีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี ส่วนประตูเมืองด้านทิศเหนือสร้างเมื่อปี 1382 ซึ่งจากด้านบนสามารถมองเห็นเจดีย์สามองค์ของวัดฉงเซิ่งได้จากระยะไกล

ภายในเมืองเต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบโบราณที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เปิดเป็นร้านอาหาร ร้านขายสินค้าพื้นเมืองและร้านน้ำชา นอกจากนี้ก็ยังมีการเสริมความทันสมัยเข้ามาร่วมด้วยทำให้เมืองโบราณแห่งนี้มีทั้งบรรยากาศของความเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว