สวนหลิว (Liu Yuan: 留园) สวนสวยสไตล์ราชวงศ์ชิงตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองซูโจว สวนหลิวเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกของเมืองซูโจวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1997 และเป็นหนึ่งในสี่สวนที่สวยที่สุดของประเทศจีน


สวนหลิว (Liu Yuan: 留园)
ภาพ: Country Life

สวนหลิวหยวนมีขนาดครอบคลุมพื้นที่ 5.8 เอเคอร์ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1593 สมัยราชวงศ์หมิง ในตอนแรกใช้ชื่อว่า "สวนตงหยวน" (东园) หมายถึง "สวนตะวันออก" ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อ "หลิวหยวน" ตามชื่อผู้ครอบครองและเปลี่ยนอีกครั้งด้วยการใช้อักษรอีกตัวที่พ้องเสียงกัน

ภายในสวนแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนเหนือ กลาง ตะวันออกและตะวันตก โดยแต่ละส่วนจะมีเอกลักษณ์การออกแบบที่แตกต่างกัน บริเวณใจกลางสวนมีสระน้ำอยู่ตรงตามแบบสวนจีน รอบข้างรายล้อมไปด้วยหอสูง ศาลาและหินแกะสลักที่ได้มาจากทะเลสาบไท่หู

สวนหลิวผ่านการบูรณะหลายครั้งจนมีรูปแบบของสวนสไตล์ราชวงศ์ชิง ในส่วนของสถาปัตยกรรมเมื่อหลอมรวมเข้ากับการตกแต่งด้วยเนินเขาจำลอง สายน้ำและต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปีจึงช่วยสร้างบรรยากาศชวนให้รู้สึกผ่อนคลายสมชื่อ "สวนแห่งการผ่อนคลาย" (Lingering Garden)