สวนชวนซาน (Chuanshan Park: 穿山公园) สวนสาธารณะโบราณขนาด 2 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขาชวนซาน (Chuanshan Hill) ทางใต้ของเมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในสวนมีต้นเมเปิ้ลจำนวนมากโดยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงใบของต้นเมเปิ้ลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวนแห่งนี้


สวนชวนซาน (Chuanshan Park: 穿山公园) เมืองกุ้ยหลิน กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
China Dragon Tours

สวนชวนซานมีถ้ำสำคัญสองแห่ง ถ้ำแรก คือ "ถ้ำชวนซาน" (Chuanshan Cave) สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อ 34,000 ปีก่อน ระยะทางในถ้ำประมาณ 1,531 เมตร ค้นพบเมื่อปี 1977 ถ้ำที่สอง คือ "ถ้ำพระจันทร์" (Moon Cave) ช่องลอดถ้ำมีลักษณะกลมคล้ายพระจันทร์ ภายในสูง 9 เมตร ยาว 31 เมตร และกว้าง 13.3 เมตร

ระหว่างเขาชวนซานกับเขางวงช้างมี "เนินเจดีย์" (Pagoda Hill) โดยเรียกชื่อตามลักษณะของเนินเขาที่มีเจดีย์โบราณตั้งอยู่ด้านบน เนินเขามีความสูง 194 เมตร ส่วนองค์เจดีย์เป็นทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น สร้างจากอิฐสูง 13.3 เมตร โดยเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่สวยงามของการล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง