ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain: อวี้หลงซาน: 玉龙雪山) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวเผ่าน่าซีอยู่ห่างจากตัวเมืองลี่เจียงไปทางเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ภูเขาหิมะมังกรหยกอยู่ในภูมิประเทศกึ่งร้อน อบอุ่นและหนาว บนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี


ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain: อวี้หลงซาน: 玉龙雪山)
ภาพ: Easy Tour China

ภูเขาหิมะมังกรหยกประกอบด้วยยอดเขา 13 แห่ง เรียงรายลักษณะคล้าย "มังกร" กำลังเลื้อย สีขาวของหิมะบนยอดเขาดูคล้าย "หยกขาว" เมื่อตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้าที่เป็นฉากหลังผู้คนจึงเรียกว่า "ภูเขาหิมะมังกรหยก" บางครั้งเรียกว่า "ภูเขาขาวดำ" (White and Black Mountain) เนื่องจากภูเขาส่วนใหญ่เป็นหินปูนสีขาวและหินทรายสีดำ

ความยาวของภูเขาจากเหนือจรดใต้ 35 กิโลเมตร และจากตะวันออกจรดตะวันตก 15 กิโลเมตร ยอดที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 5,596 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนเขาอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งสัตว์ ทุ่งหญ้า ธารน้ำและพืชพันธุ์สมุนไพรหายากนับหมื่นสายพันธุ์ น้ำที่ละลายจากหิมะบนเขายังเป็นต้นกำเนิดสายน้ำที่สำคัญหลายแห่งในเมือง

ภูเขาหิมะมังกรหยกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A โดยเป็นสถานที่ท้าทายนักปีนเขาจากทั่วโลกซึ่งมีกระเช้าที่สูงที่สุดในจีนคอยให้บริการไปยังสถานีบนเขา ส่วนมุมคลาสสิกที่สามารถเห็นทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของภูเขาหิมะมังกรหยกคือการมองมาจากสระมังกรดำที่อยู่ไกลออกไป