ทะเลสาบไท่หู (Lake Tai: 太湖) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับสามของจีนตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี มณฑลเจียงซู ทะเลสาบไท่หูมีขนาดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,400 ตารางกิโลเมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร มีการเชื่อมต่อโดยเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำที่มีชื่อเสียงหลายสาย


ทะเลสาบไท่หู (Lake Tai: 太湖) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
Visit our China

ข้อมูลทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าเดิมทีนั้นบริเวณที่ตั้งของทะเลสาบไท่หูเคยเป็นแผ่นดินแห้ง จากนั้นจึงเริ่มมีน้ำไหลผ่านกลายเป็นทางน้ำสู่ทะเลจีนตะวันออก แต่ตะกอนที่ไหลมาพร้อมกับสายน้ำเกิดการทับถมเป็นสันดอนปิดกั้นเส้นทางน้ำไม่ให้ไหลออกจนกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติ

ภายในทะเลสาบไท่หูประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่หลายสิบเกาะ ทัศนียภาพที่สวยงามทำให้ทะเลสาบไท่หูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ สถาปัตยกรรมหลายแห่งรอบทะเลสาบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ

นอกจากนี้สายน้ำแห่งไท่หูยังถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองใหญ่อย่างน้อย 7 แห่ง คือ เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี ฉางโจว หังโจว เจียซิงและหูโจว ก้อนหินรูปร่างแปลกตาจากทะเลสาบยังได้รับความนิยมนำไปประดับในสวนของขุนนางข้าราชการสมัยโบราณจนมีชื่อเสียงทั้งสวนทั้งหิน