สวนอวี้หยวน (Yu Garden: 豫园) อุทยานสวนโบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่ติดกับวิหารเทพเจ้าใจกลางเขตเมืองเก่าในเซี่ยงไฮ้ สวนอวี้หยวนครอบคลุมพื้นที่ราว 5 เอเคอร์ ภายในประกอบไปด้วยภูเขาหินจำลอง สระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงปลาคาร์ป สะพานหิน เรือนน้ำชา บอนไซรอบสระน้ำ สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง


สวนอวี้หยวน (Yu Garden: 豫园)
ภาพ: CTrip

สวนอวี้หยวนสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1559 โดย "ปานอวิ๋นตวน" ขุนนางตระกูลปานเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบิดาในวัยชราซึ่งเคยเป็นเสนาบดีกลาโหมสมัยจักรพรรดิเจียจิ้งแห่งราชวงศ์หมิง สวนอวี้หยวนอยู่ในการครอบครองของตระกูลปานจนถึงรุ่นหลานเขยจึงเปลี่ยนมือไปสู่เจ้าของตระกูลอื่น

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับก้อนหินพรุนสูง 3.3 เมตร น้ำหนัก 5 ตัน บริเวณใจกลางสวนว่าเดิมทีจักรพรรดิซ่งฮุ่ยจงต้องการจะใช้หินก้อนนี้ในการก่อสร้างพระราชวังต้องห้าม แต่ระหว่างขนส่งทางเรือผ่านมาเซี่ยงไฮ้เกิดเหตุเรือล่มหินจึงจมลงไปในแม่น้ำหวงผู่ ภายหลังกู้หินสำเร็จจึงนำมาประดับในสวนอวี้หยวนแทน