วัดลิ่วหรง (Liurong Temple: 六榕寺) สถานที่ตั้งของสมาคมพุทธศาสนิกชนจีนแห่งกวางโจว ไม่ไกลจากเขตใจกลางเมืองที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน แต่บรรยากาศในวัดกลับสงบอย่างน่าอัศจรรย์ วัดลิ่วหรงสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 537 เคยได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในสิบสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองกวางโจว


วัดลิ่วหรง (Liurong Temple: 六榕寺) / วัดไทรหกต้น (Temple of the Six Banyan Trees)
ภาพ: China Discovery

วัดลิ่วหรงมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ราว 8,500 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยวิหาร 13 หลัง เรียงกันเป็นแนวโดยมีเจดีย์โบราณทรงแปดเหลี่ยมคล้ายดอกไม้อยู่ตรงกลาง วิหารหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสามองค์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง แต่ละองค์มีความสูง 6 เมตร น้ำหนักกว่า 10 ตัน

"เจดีย์ดอกไม้" (Flower Pagoda) บริเวณใจกลางเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองด้วยความสูง 57.6 เมตร สร้างครั้งแรกเมื่อปี 1097 มองจากด้านนอกจะเห็นว่ามี 9 ชั้น แต่เมื่อเข้าไปด้านในจะเห็นโครงสร้างแบ่งออกเป็น 17 ชั้น โดยจากชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทิวทัศน์โดยรอบของเมืองกวางโจว

วัดลิ่วหรงได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งจากการทรุดโทรมตามกาลเวลา ในอดีตเคยมีต้นไทรเก่าแก่หกต้น กวีที่เดินทางมาเยือนเห็นแล้วรู้สึกชื่นชมจึงได้เขียนอักษรว่า "ลิ่วหรง" หมายถึง "ต้นไทรหกต้น" กลายเป็นที่มาของซื่อ "วัดไทรหกต้น" (Temple of the Six Banyan Trees) ซึ่งถูกเรียกขานมาจนถึงปัจจุบัน