วัดยามาเดระ (Yamadera Temple: 山寺) วัดในนิกายเทนไดตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองยามางากะ ประเทศญี่ปุ่น วัดยามาเดระก่อตั้งเมื่อปี 860 โดยภิกษุจิคาคุ ไดชิ (Jikaku Daishi) มีชื่อทางการว่า "วัดโฮจุซัง ริชชาคุจิ" (Houjusan Risshakuji Temple: 宝珠山立石寺) ส่วนชื่อ "ยามาเดระ" แปลความหมายตรงตัวว่า "วัดภูเขา" (Mountain Temple) ตามลักษณะทางกายภาพที่มีวิหารตั้งกระจายครอบคลุมพื้นที่ลาดชันของภูเขา


วัดยามาเดระ (Yamadera Temple: 山寺)
ภาพ: Yamadera Tourism Association

บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวิหารหลักของคอนปนชูโด (Konponchudo Hall) วิหารหลักของวัดซึ่งเป็นอาคารไม้บีชที่เก่าแก่ที่สุดของวัด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากและคบเพลิงที่ได้มาจากวัดเอ็นเรียคุจิ ว่ากันว่าคบเพลิงถูกจุดมาตั้งแต่มีการก่อตั้งวัดและยังคงส่องสว่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน

เส้นทางขึ้นสู่ด้านบนของวัดเริ่มต้นที่ประตูซันมง (Sanmon Gate) ต่อด้วยบันไดหินประมาณ 1,000 ขั้น บันไดแต่ละขั้นที่ก้าวเดินเป็นสัญลักษณ์แทนการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสตัณหา แล้วก้าวสู่เส้นทางที่ถูกต้อง ตลอดเส้นทางมีโคมไฟหินและรูปปั้นขนาดเล็กประดับตกแต่งให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

"ประตูนิโอมง" (Niomon Gate) ก่อสร้างอย่างประณีตทำหน้าที่เป็นประตูสู่วิหารมากมายด้านบนวัด วิหารไคซันโด (Kaisando Hall) สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ภิกษุจิคาคุผู้ก่อตั้งวัด และที่พลาดไม่ได้เลยคือ วิหารโกะไดโด (Godaido Hall) สร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1700 เพื่อใช้เป็นสถานที่ขอพรให้เกิดสันติภาพ โดยวิหารจะยื่นออกไปเหนือแนวผาคล้ายหอสังเกตการณ์กลายเป็นจุดที่ดีที่สุดในการชมทิวทัศน์เบื้องล่าง

ในอดีตวัดยามาเดระมีชื่อเสียงมากขึ้นเมื่อ "มัตสึโอะ บาโช" (Matsuo Basho) กวีคนดังสมัยโบราณของญี่ปุ่นเดินทางมาเยือนเมื่อปี 1689 แล้วสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เงียบสงบอย่างน่าอัศจรรย์ของพื้นที่แถบนี้จึงแต่งกลอนพรรณนาเอาไว้ โดยมีศิลาจารึกที่สลักบทกวีและประติมากรรมรูปปั้นของท่านตั้งอยู่ให้ได้ชม