เมืองกิฟุ (Gifu: 岐阜市) เมืองเอกตั้งอยู่ทางใต้ในจังหวัดกิฟุ บนเกาะฮนชูที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เมืองกิฟุมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นช่วงสงครามของนักรบและไดเมียวใน "ยุคเซ็งโงกุ" ใช้เวลาเดินทางจากกรุงโตเกียวประมาณ 2 ชั่วโมง


ปราสาทกิฟุ (Gifu Castle)
ภาพ: Jcastle

สถานที่ท่องเที่ยวในกิฟุ
• ปราสาทกิฟุ: ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขาในสวนสาธารณะกิฟุ เปรียบเสมือนหอสังเกตการณ์ที่ใช้ในการสอดส่องความเคลื่อนไหวทางการทหารทำให้ยากต่อการบุกรุก ภายในปราสาทกิฟุจัดแสดงชุดเกราะ ภาพวาด อาวุธซามูไรและสมบัติทางโบราณคดีที่ค้นพบรอบๆภูเขา ปราสาทกิฟุ


สวนสาธารณะกิฟุ (Gifu Park)
ภาพ: Wa-pedia

• สวนสาธารณะกิฟุ: สวนสาธารณะใจกลางเมืองกิฟุซึ่งเป็นเหมือนศูนย์กลางเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆเมืองทั้งปราสาท วัดและพิพิธภัณฑ์ ภายในสวนตกแต่งอย่างร่มรื่น ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติ มีซากที่พักของ "โอดะ โนบุนางะ" หลงเหลือเอาไว้ให้ได้ชม

• วัดโชโฮจิ: วัดพุทธศาสนานิกายเซนก่อตั้งในสมัยเอโดะ โครงสร้างของวัดเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนและมีขนาดใหญ่กว่าวัดญี่ปุ่นทั่วๆไป ภายในวิหารของวัดประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุตสึไม้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามพระพุทธรูปไดบุตสึองค์ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น วัดโชโฮจิ


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองกิฟุ (Gifu City Museum of History)
ภาพ: Japan Visitor

• พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองกิฟุ: พิพิธภัณฑ์ในสวนสาธารณะกิฟุ ภายในจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาของเมืองกิฟุตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นไปในช่วงสงครามยุคเซ็นโงคุที่ไดเมียวอยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจและงานฝีมือแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น


พิพิธภัณฑ์แมลงนาวะ (Nawa Insect Museum)
ภาพ: Japan Visitor

• พิพิธภัณฑ์แมลงนาวะ: พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งโดยชายผู้มีฉายา "มนุษย์แมลง" เปิดศูนย์วิจัยแมลงในปี 1896 ต่อมาในปี 1904 ศูนย์วิจัยถูกย้ายมายังตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันและกลายเป็นพิพิธภัณฑ์แมลงแห่งแรกของญี่ปุ่น ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงกว่าหมื่นสายพันธุ์ที่มีการค้นพบทั่วโลก