ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ (Lake Manasarovar: མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ།) ทะเลสาบธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนที่ราบสูงในเขตอาหลี่ อำเภอผู่หลาน เขตปกครองตนเองทิเบต อยู่ห่างจากเขาไกรลาสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 20 กิโลเมตร ว่ากันว่าทะเลสาบแห่งนี้มีน้ำที่ใสสะอาดที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้งหมดของทิเบตและจีน


ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ (Lake Manasarovar: མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ།)
ภาพ: Tibet Vista

ทะเลสาบมานาซาโรวาร์อยู่ห่างจากกรุงลาซาราว 1,200 กิโลเมตร น้ำในทะเลสาบเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญหลายสายในเอเชียใต้ ด้วยระดับความสูง 4,583 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 412 ตารางกิโลเมตร รูปร่างของทะเลสาบค่อนข้างกลมโดยมีเส้นรอบวงประมาณ 88 กิโลเมตร จุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่ 90 เมตร

ชาวทิเบตเชื่อว่าทะเลสาบมานาซาโรวาร์เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับทะเลสาบยัมดรกและทะเลสาบนัมโซ โดยเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของสี่ความเชื่อ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาเชนและลัทธิบอน (ความเชื่อดั้งเดิมของทิเบต) ถือเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางเพื่อการค้นพบความหมายอันลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของผู้แสวงบุญ

ชื่อทะเลสาบในภาษาทิเบตมีความหมายว่า "ทะเลสาบแห่งชัยชนะ" สมกับการเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ ในทางฮินดูเชื่อว่าทะเลสาบมานาซาโรวาร์กับภูเขาไกรลาสเป็นสถานที่สถิตของพระอิศวร

ตำนานเกี่ยวกับทะเลสาบกล่าวว่าในทะเลสาบมีวังมังกรซึ่งเต็มไปด้วยสมบัติมหาศาล ดังนั้นเพียงแค่ได้มาเดินรอบทะเลสาบก็จะทำให้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง อีกตำนานว่าพระพรหมและมเหสีมักจะมาอาบน้ำที่ทะเลสาบแห่งนี้จึงทำให้กลายเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์

เมื่อถึงฤดูร้อนฝูงหงส์จำนวนมากจะบินกันมารวมกันที่ทะเลสาบนำสีสันและความมีชีวิตชีวามาสู่ท้องที่ ตำนานกล่าวว่าเนื้อปลาในทะเลสาบสามารถรักษาภาวะหมัน โรคบิด ท้อนมานและอีกหลายโรค โดยผลการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าน้ำในทะเลสาบมีแร่ธาตุอยู่หลายชนิด

เชื่อว่าการอาบน้ำจากทะเลสาบมานาซาโรวาร์จะขจัดความโลภและบาปในอดีตให้หมดไป (ลบบาป 100 ชาติ) การดื่มน้ำจากทะเลสาบมานาซาโรวาร์จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย การเดินรอบทะเลสาบจะนำพรอันไร้ขอบเขตมาสู่ผู้แสวงบุญและผู้มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริงสามารถบรรลุธรรมได้ ณ ทะเลสาบแห่งนี้