ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ (Motonosumi Inari Shrine: 元ノ隅稲成神社) ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจทางทะเล ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามของภูเขาและทะเลให้สัมผัสบรรยากาศแบบพาโนรามา


ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ (Motonosumi Inari Shrine: 元ノ隅稲成神社)
ภาพ: 山口ちゃんねる

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิอินาริตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทางตอนเหนือของเมืองนางาโตะ จังหวัดยามางูจิ ประเทศญี่ปุ่น เคยถูกเลือกให้ติด 31 สถานที่ที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นโดย CNN Travel

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิอินาริสร้างเมื่อปี 1955 เมื่อชาวประมงได้รับสาสน์ศักดิ์สิทธิ์ในความฝันว่าดวงวิญญาณจิ้งจอกขาวจากศาลเจ้าไทโคดานิ อินาริ ในจังหวัดชิมาเนะ ได้แยกออกมาแล้วให้สร้างศาลเจ้าอินาริขึ้นบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน

เอกลักษณ์ของศาลเจ้าโมโตโนสุมิอินาริอยู่ที่เสาโทริอิจำนวน 123 ต้น บริเวณริมผาเรียงคดเคี้ยวเป็นทางยาวกว่า 100 เมตร โดยมีสีน้ำเงินของเกลียวคลื่นและท้องฟ้าตัดกับสีแดงของโทริอิเป็นฉากหลัง

ที่ด้านบนของโทริอิสูง 6 เมตร บริเวณทางเจ้าศาลเจ้ามีกล่องรับบริจาคแขวนเอาไว้ท้าทายผู้ที่มาขอพร เชื่อว่าหากอธิษฐานแล้วสามารถโยนเหรียญให้เข้าไปในกล่องได้จะสมความปรารถนาทุกประการ