แม้ทิเบตจะตั้งอยู่บนที่ราบสูงจนได้รับการขนานนามว่า "หลังคาโลก" แต่มีทะเลสาบซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญหลายสายในหลายประเทศ ชาวทิเบตเชื่อว่าทะเลสาบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า ในบรรดาทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์มีสามแห่งที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ ทะเลสาบยัมดรก ทะเลสาบนัมโซและทะเลสาบมานาซาโรวาร์


ทะเลสาบยัมดรก (Yamdrok Lake)
ภาพ: Tibet Travel Information

ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ในทิเบต
• ทะเลสาบยัมดรก: ทะเลสาบท่ามกลางวงล้อมของภูเขา เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการคงอยู่ของทิเบต เชื่อว่าเมื่อใดที่น้ำในทะเลสาบแห้ง เมื่อนั้นหมายถึงจุดจบของทิเบตมาถึงแล้ว ทะเลสาบยัมดรก

• ทะเลสาบนัมโซ: ทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของจีนรองจากทะเลสาบชิงไห่ในเมืองซีหนิง น้ำในทะเลสาบไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนจึงทำให้ดูใสสะอาดสมกับฉายาทะเลสาบแห่งสวรรค์จริงๆ ทะเลสาบนัมโซ

• ทะเลสาบมานาซาโรวาร์: ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ชื่อว่ามีน้ำที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้งหมดของทิเบต เชื่อกันว่าแค่ได้มาเดินรอบๆทะเลสาบก็จะทำให้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองแล้ว ทะเลสาบมานาซาโรวาร์