วัดโชโฮจิ (Shohoji Temple: 正法寺) วัดพุทธศาสนานิกายเซนในเมืองกิฟุ วัดโชโฮจิเป็นวัดสาขาของวัดมังปุคุจิในเมืองอุจิ ชื่ออย่างเป็นทางการว่า "คินโปซัน โชโฮจิ" (Kinpozan Shohoji) โดยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาของสำนักโอบะกุ (หนึ่งในสามสำนักของพุทธศาสนานิกายเซน)


วัดโชโฮจิ (Shohoji Temple: 正法寺)
ภาพ: JAPAN by Japan

วัดโชโฮจิก่อตั้งเมื่อปี 1638 โดยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสำนักโอบะกุจนกระทั่งปี 1692 ต่อมาในปี 1790 เจ้าอาวาสคนที่ 11 วางโครงการสร้างพระใหญ่กิฟุเพื่อแสดงความเคารพต่อพระใหญ่แห่งวัดโทไดจิในเมืองนารา กระทั่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1832 (แต่เจ้าอาวาสมรณภาพไปก่อนแล้วในปี 1825)


วัดโชโฮจิ (Shohoji Temple: 正法寺)
ภาพ: Duncan Johnson

วิหารที่ประดิษฐานพระใหญ่มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีน องค์พระใหญ่สร้างจากขี้เลื่อยและดินเหนียวผสมสารเคลือบแห้งด้วยกรรมวิธีเฉพาะจนกลายเป็นพระพุทธรูปไม้ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งในสามพระพุทธรูปไดบุตสึที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (ร่วมกับพระไดบุตสึแห่งวัดโทไดจิและพระไดบุตสึแห่งวัดโคโตกุอิน)

พระใหญ่กิฟุอยู่ในปางประทานพรสงบนิ่ง สร้างขึ้นด้วยความหวังที่ว่าองค์พระจะปกป้องชาวเมืองให้รอดพ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและความอดอยาก องค์พระมีความสูง 13.7 เมตร ใบหูยาว 2.1 เมตร จมูกสูง 0.4 เมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดกิฟุ